fbpx

Sihtgrupp: juhid ja töötajad, kelle sooviks on senisest efektiivsemalt teha meeskonnatööd, paremini üksteist mõista ning saavutada koos tulemusi

Treeningkursuse läbimise tulemusena omandavad osalejad praktilised oskused meeskonnatööks ja iseenda ning teiste motiveerimiseks.

Kursuse sisu:

  • Milline on efektiivne ja ebaefektiivne meeskond? Kuidas anname üksteisele energiat? Analüüs ja arutelu.
  • Arutelu: Mis meil on hästi? Millised me oleme?
  • Mida me tahame? Kokkulepete sõlmimine meeskonnatöös.
  • Suhtlemine meeskonnas. Meeskonna emotsionaalne võimekus.
  • Meeskondlikud väärtuskõnelused: miks ja kuidas? Usaldus ja lojaalsus, psühholoogiline lepe.
  • Meie meeskondlik tulevikuvisioon: tuleviku visualiseerimise oskuste omandamine.
  • Tulemuseesmärkide seadmine koostööna, tööjaotus ja vastutus meeskonnas.
  • Tulemuste hindamine ja tasustamine meeskonnas.
  • Meeskonnatöö harjutused. Ekspertanalüüsid ja hinnangud. Kindel käitumine ja koostöö meeskonnas. Mõjutamisstiilide analüüs. Arutelu. Verbaalsed ja mitteverbaalsed mõjutusvahendid.
  • Motiveerimine ja tunnustamine. Videoharjutused ja analüüsid.

Registreerimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
Telefon: 335 2137; 335 2707
E-post: info@kvkoolitus.ee