Eesmärk: tutvustada ohutusnõudeid kõrgustes, suletud mahutis või kaevanduses töötavatele ning tuletöid tegevatele töötajatele

Maht: 20 tundi

Sisu:

  • põhinõuded töökorraldusele
  • nõuded töövahenditele ja seadmetele
  • nõuded tõstemehhanismidele
  • nõuded turvavarustusele
  • ohutusnõuded tuletöödel
  • turvanõuded katusel töötamisele
  • ohutusnõuded suletud mahutis töötamisele
  • töötervishoiu määrus

Koolitus lõpeb eksamiga.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Lisainfo ja registreerimine:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring