fbpx

Eesmärk: tutvustada ohutusnõudeid kõrgustes, suletud mahutis või kaevanduses töötavatele ning tuletöid tegevatele töötajatele

Õppekeel: vene keel

Koolituse maht: 20 ak.t

Koolituse sisu:

  • põhinõuded töökorraldusele
  • nõuded töövahenditele ja seadmetele
  • nõuded tõstemehhanismidele
  • nõuded turvavarustusele
  • ohutusnõuded tuletöödel
  • turvanõuded katusel töötamisele
  • ohutusnõuded suletud mahutis töötamisele
  • töötervishoiu määrus

Koolitus lõpeb eksamiga.

Väljund: tunnistus

Lisainfo ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee