fbpx

Sihtrühm: väikeettevõtjad, kelle vastutusalaks on õigusvaldkond.

Eesmärgid: anda kursusel osalejatel põhiteadmised majandus- ja kaubandustegevuse õigusliku regulatsiooni põhialustest ja meetoditest nii Eesti õigusruumis kui ka kontekstis Euroopa Liidu seadusandlusega. Samuti anda põhioskused lihtsamate õiguslike probleemide lahendamiseks.

Koolituse maht: 40 ak.t

Koolituse sisu:

  1. Õigussuhted ja nende
  2. Õigussubjektid
  3. Tööõigus
  4. Lepingulised suhted
  5. Kaubamärk, kui ettevõtte intellektuaalne omand

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Tellimine ja info:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee