fbpx

Koolituse eesmärk on selgitada kuidas disainida teenuseid, mis on teenuste turundus, kuidas kasutada turunduse kõiki elemente oma tegevuses ja rakendada positiivse kliendikogemuse mõistet, selgitada miks on oluline juhtida turundust, tagada kvaliteetsed teenused, kuidas tagada positiivne kliendikogemus. Aga ka kuidas seda kõike saab lihtsalt mõõta ja analüüsida praktiliste rühmaharjutuste käigus.

Tänapäeval on iga ettevõtte töötaja oma ettevõtte esindaja ja müügimees. Negatiivne sõnum klientide halvast kohtlemsiest levib internetis hetkega kuitahes kaugele ja kogu maailma saab teada meie läbikukkumisest klientide teenindamisel. Selleks, et seda ei juhtuks, peab ettevõte suutma oma teenusied pakkuda kvaliteetselt nii püsiklientidele kui ka juhuklientidele. Kvaliteet teeninduses tähendab ettevõtte ja tema juhtkonna poolt ettevõttes standardite ja protseduuride kehtestamist, nende juhtimist, kontrollimist ja vajadusel korrigeerimist.

Lisaks peab iga töötaja olema kaasatud ka teenuste väljatöötamisesse ja standardite arutellu, sest vaid niimoodi saab tagada selle, et töötajad võtavad uued standardid omaks ja hakkavad neid ka rakendama. Ettevõtte töötaja ei müü, ta vaid pakub ja vahendab teenuseid, kuid sellest hoolimata on tema tegevus võrreldav müügimehe tööga. Ta peab teadma neid teenuseid, mida ta müüb ja ta peab suutma neid ise ka juhtida ettevõtte jaoks soovitud suunas.

Lisaks peab üks eesrindlik ettevõte ka suutma isesievalt teenuseid luua ja disainida. Enamik ettevõtteid on jätnud selle tegevuse täielikult kahesilma vahele ja laseb asjadel minna lihtsalt isevoolu teed, sest sellele kõigele ei osata/ei soovita tähelepanu pöörata. Eesrindliku maailma kogemus näitab, et luues/disainides ise teenuseid ja nende kaudu klientidele pakutavat kogemust, on võimalik saavutada oma klientide kõrgem rahulolu ettevõtte tegevusega, seega ka suurema tõenäosusega kordusostud ja miks ka mitte olemasolevate klientide poolsed ettevõtte soovitused teistele võimalikele klientidele.

Sihtgrupp: KOV juhid, samuti KOV klientidega/elanikega kokkupuutuvad inimesed.

Koolituse käigus tehakse laialdast rühmatööd ja osalejatele on ka individuaalseid ülesandeid – ajaliselt hõlmab see umbes poole koolituse ajast. Teine pool – loeng ja arutelud.

Koolituse maht: 8 ak.t

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Tellimine ja info:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee