Töötaja tasuta koolitus, olgu see sisekoolitus või tellimuskoolitus, on palga ja töökeskkonna kõrval kolmas tähtis tingimus, et töötaja tunneks end hoituna. 

Kuidas korraldada oma asutuses koolituste korraldamine, sellest räägivad meie tänases blogis kogemusepõhiselt Narva haigla ülemõde Natalja Metelitsa ning vabakutseline fotograaf-koolitaja, endine Maksu- ja Tolliameti sisekoolituste läbiviija Airi Leon.

Koolituste korraldamine saab tööks sujuvalt

Nii Airi kui Natalja sõnul satuvad sisekoolituste süsteemi tavaliselt töötajad, kellel on pikaajaline kogemus antud valdkonnas või siis need, kelle teadmised arenevad pidevalt. Ja keegi peab alati olema ka see, kes vajalikud koolitused kaardistab ning korraldab.

“Mina sattusin suuresti ikka vajadusest lähtuvalt, sest olukorras kus kaadri osas on pidev liikumine on vaja kogu aeg uusi inimesi välja õpetada,” meenutab Airi, kuidas temast sai sisekoolituste korraldaja. 

Ta selgitab: “Minu töövaldkond oli selline, kus töötamiseks pidi ametnikul olema pädevustunnistus ja selle välja andmiseks oli vaja läbida koolitus. Selleks me töötasime välja õppeprogrammi ning valdkonna pädevuse saamiseks pidid ametnikud selle programmi läbima.” 

Annad kuradile sõrme, võtab terve käe. 

Sisekoolitused käigu süsteemi järgi

Nii Natalja kui Airi rõhutavad, et sisekoolitused peavad käima süsteemi järgi. Koolituste korraldamine peab olema süsteemne tegevus ja keskenduma ennekõike olulisele. See ei tohi olla huupi tunde ja trendide järgi rapsimine. 

“Koolituste süsteemi loomisel mina lähtusin sellest, et kogu see süsteem peab positiivselt mõjuma haigla tegevusele,” ütleb Natalja ja meenutab tööprotsessi: “Selleks selgitasin ma välja meie nõrgemad kohad, mida läbi koolitamise saaks parandada. Et koolituste süsteem oleks toimiv, tuleb teha palju analüüsi, planeerimist ja koolituste tulemuste hindamist.”

Natalja soovitab kaasata koolituste süsteemi loomisesse võimalikult palju töötajaid. Koolitused on mõeldud neile ja peavad lähtuma osakondade ning valdkondade tegelikest vajadustest:“Alguses peab välja selgitama, millised on erinevatel tasanditel ootused, arusaamud ja vajadused. Alles siis, kui kõik on oma arvamust jaganud, saab koolituse süsteemi loomisele mõtlema hakata.”

Ühist retsepti, kuidas sisekoolitused süsteemis saada, on Natalja sõnul raske anda. Kuid kogu kollektiivi panust peab ta oluliseks: “Kindlasti koolituste süsteemi loomine on meeskonnatöö, mille arendamisesse peavad olema kaasatud kõik töötajad, juhid, personaliosakond. Koolituste koordinaator ei saa sellega üksi hakkama.” 

Sisekoolitus ja tellimuskoolitus – mis vahe neil on?

Kuigi eesti kõnekeeles öeldakse igasuguse asutusesisese koolituse kohta sisekoolitus, siis see mõiste täiskasvanuhariduse- ja koolitusvaldkonna kontekstis pole lõpuni õige.

“Sisekoolitus on selline, et selle viib läbi asutuse enda töötaja ja see väga mõistlik olukorras kus oskusteave valdkonnast on asutusesiseselt olemas,” selgitab Airi ja soovitab: “Selline koolitussüsteem toimib hästi suurtes asutustes ja õpetajateks on valdkonna spetsialistid.” 

Sisekoolitus on tema hinnangul ka tunnustus töötajale, sest: ”Selline süsteem aitab ka kaasa asutusesiseseks eneseteostuseks, õpetajaks valitud inimene saab sisuliselt tunnustuse, et ta oskab midagi väga hästi ning teda usaldatakse teadmisi ja kogemusi jagama ka teistel.” 

Kui koolitusprogramm koos koolitajaga ostetakse sisse, on see hoopis tellimuskoolitus. Niisiis tellid sisekoolituse, saad hoopis tellimuskoolituse. Töötaja jaoks vahet pole. Tema tunneb end igal juhil hoituna ja targemana.

“Tellimuskoolitustel on ka enda koht olemas, sest teatud oskusi ja teadmisi tuleb väljast sisse tuua ning mõistlik on selliseid teadmisi jagada just neile inimestele kes seda hiljem ka edasi jagada saavad,” sõnab Airi.

Teinekord on aga mõistlik korraldada põimitud koolitus, kus osa programmist on sisseostetud tellimuskoolitus, osa oma inimeste tehtud sisekoolitus. Need kombineeritud koolitused võiks olla psühholoogia, enesearengu ja motivatsioonikoolitused või turundus- ja müügikoolitused.

Sisekoolitaja koolitamine – miks ja kuidas?

Teinekord nõuab sisekoolitus, et enne tuleb ette võtta sisekoolitaja koolitamine. Sest sisekoolitus tähendab ka oma meeskonnast koolitaja leidmist. Kusjuures teiste koolitamiseks piisava teadmistepagasiga inimene ei pruugi ise olla esineja-pedagoogi tüüp. 

Kuidas esiteks sellist inimest ära veenda teisi koolitama ja teiseks millist tuge talle enne koolitust ja peale pakkuda?

“Keegi ei eeldagi koheselt, et sa oled sündinud õpetaja,” lohutab Airi sisekoolitaja pakkumise saanuid. Ta meenutab: “Ka mina ei olnud alustades kindlasti esineja tüüp ja esimene koolitus olin ikka nii krampis, et ma ei mäletanud peale esinemise lõppemist isegi ühtegi nägu, kes koolitusel käis.”

Natalja sõnul on sisekoolitaja koolitamisel tähtis roll kogemustega kolleegitel, kes peavad toeks olema ja oma kogemust jagama. Oluline, et uus koolitaja saaks alati kellegi poole pöörduda, et nõu või tagasisidet küsida.

“Enne kui inimene saab sisekoolitajaks, võib ta läbida täiendkoolitust, et oma väljendusoskust arendada. Peale koolitust võib teha koolituse analüüsi sel eesmärgil, et mitte koolitajat kritiseerida, aga pakkuda talle ideid, mis võiks järgmine kord paremini teha,” soovitab Natalja.

Airi nõustub: “Minule oli abiks kindlasti sisekoolitajate programm, kus jagati õpetamiseks vajalike teadmisi – avalik esinemine, koolitusmaterjalide koostamine, tunni ülesehitamine ja psühholoogia, näiteks. See programm oli abiks, kuna said toetust ka teistelt õpetajatelt, sellega käib kaasas selline oma väike toetav kogukond.”

Sel puhul tuleb kasuks tellida kogu asutusele näiteks esinemiskoolitus, sest sisekoolitajaks võib saada igaüks, kel jagada vähegi kogemust. Parem varakult valmistuda, sest esinemisjulge sisekoolitaja sisekoolitus on selgem ja sisukam.

Sisekoolitaja motivaator võib olla ka lisatasu tehtud koolitustundide või programmi läbiviimise eest.

Järgneb…

Blogi teises osas räägivad Natalja ning Airi, kuidas tunda ära mõttetud koolitused, milline on kehv koolitus ja kuidas eraldada koolitusturul terad sõkaldest. Püsige lainel!