Kas teadsid, et sõltuvuste mehhanismid on palju keerulisemad, kui esmapilgul paistab? Koolituse käigus saad põhjaliku ülevaate sõltuvuste olemusest, märkamisest ja sellest, miks inimesed muutuvad sõltlasteks. Lisaks saad teada erinevate sõltuvuste, nagu alkoholismi, narkomaania ja suitsetamise tekkimisest ja tagajärgedest.

Koolituse eesmärk on anda koolide õpetajatele, sotsiaalpedagoogidele ja psühholoogidele ülevaade erinevatest sõltuvustest ning nende tekkimise mehhanismidest, et aidata neil mõista paremini oma õpilaste  käitumist ning vajadusel neid toetada.

Koolituse teemad:

 1. Sõltuvused, sõltuvuste tekkimine.
 2. Alkoholism.
 3. Narkomaania.
 4. Suitsetamine ja nikotiinisõltuvus.

Koolituse käigus antakse ülevaade, mis on üldse sõltuvus ja miks inimesed sõltlasteks muutuvad:

 1. käsitletakse erinevaid sõltuvusmehhanisme; alkoholismi plokis antakse ülevaade joomise kultuursest taustast, alkoholisõltuvuse kujunemise protsessist, erinevatest alkoholismi tüüpidest ja nende erinevast mõjust organismile;  rekoverisatsioonist ja rehabilitatsioonist;
 2. narkootiliste ainete plokis räägime kesknärvisüsteemi mõjutavate ainete erinevatest klassidest ja kuidas neid ära tunda; räägime narkoennetusest; narkootikumide turust. Eraldi teemaks on kanep ja selle mõjud europiidsele rassile seoses geneetiliste eripäradega.
 3. suitsetamise ja nikotiini plokis antakse ülevaade nikotiini sõltuvuse kujunemisest, tolerantsi kasvust, suitsetamise ja nikotiini manustamise erivormidest. E-sigarettide eritüübid. Muud nikotiini manustamiseks levinud meetodid. Suitsetamisest loobumine ja erinevate meetodite efektiivsus.

Koolituse eesmärk on anda koolide õpetajatele, sotsiaalpedagoogidele ja psühholoogidele ülevaade erinevatest sõltuvustest ning nende tekkimise mehhanismidest, et aidata neil mõista paremini oma õpilaste käitumist ning vajadusel neid toetada.

Koolituse õpiväljundid:

 1. Osalejad mõistavad sõltuvuste olemust ning oskavad neid ära tunda.
 2. Osalejad tunnevad alkoholismi erinevaid vorme, selle kujunemise protsessi ning võimalikke rehabilitatsiooni- ja taastumisviise.
 3. Osalejad saavad teadmised erinevate narkootiliste ainete mõjudest ja äratundmisest ning teavad, kuidas narkootikumide levikut ennetada.
 4. Osalejad teavad, kuidas nikotiinisõltuvus tekib, millised on selle tagajärjed ning millised on erinevad suitsetamisest loobumise meetodid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Sellel koolitusel saavad osalejad põhjaliku ülevaate erinevatest sõltuvusmehhanismidest ja nende mõjust inimeste elule ning antakse praktilisi nõuandeid, kuidas nendega toime tulla ja kuidas teha ennetustööd.

Koolitus annab osalejatele väärtuslikke teadmisi sõltuvuste ennetamiseks; aitab pedagoogidel varakult märgata, kui õpilasel on sõltuvusprobleeme. Koolituse käigus saavad osalejad teada, millised on sõltuvuse tunnused ja kuidas neid ära tunda.

Koolitusel käsitletakse ka erinevaid meetodeid, kuidas suunata õpilasi vajamineva abi poole. Pedagoogid saavad praktilisi nõuandeid, kuidas rääkida õpilastega sõltuvuste teemal, kuidas neid mõista ja toetada ning kuidas tagada, et nende haridustee ei kannataks sõltuvusprobleemide tõttu.

Lisaks traditsioonilistele sõltuvustele nagu alkohol ja narkootikumid, on üha rohkem õpilasi hakanud kasutama ka e-sigarette ja nikotiinikotte. Koolitusel keskendutakse ka sellele, kuidas ära tunda ja käsitleda sellist sõltuvust.

Osalejad saavad teadmisi e-sigarettide erinevatest tüüpidest ja nende mõjust tervisele ning õpivad, kuidas ära tunda õpilaste e-sigarettide kasutamist. Lisaks õpivad osalejad, kuidas suhelda õpilastega, kes kasutavad e-sigarette ja kuidas neid aidata sellest sõltuvusest vabaneda.

Meie koolitajad on oma ala spetsialistid ning tagavad koolituse kõrge kvaliteedi ja praktilise kasutatavuse!

Ärge jätke kasutamata võimalust oma kooli personali harida. Aita luua tervislikum ja turvalisem koolikeskkond!

Koolitust on võimalik korraldada väljasõidukoolitusena teile sobivas kohas, kus meie kogenud koolitaja viib läbi praktilise ja informatiivse koolituse kogu teie kollektiivile.