Tagasiside
Koolituse tagasiside
Palun andke hinnang koolitusele skaalal 1 kuni 5, kus 1 on halb ja 5 on väga hea.

1. Koolituse sisu ja materjalid:*

Palun hinnake koolituse sisu ja materjalide asjakohasust. Kas koolituse sisu oli selge ja arusaadav?

2. Koolitaja pädevus:
Kuidas hindaksite koolitaja pädevust ja tema esitlusstiili?*

3. Koolituse formaat ja ajakava:*

Kas koolituse ajakava ja formaat vastasid teie ootustele ja vajadustele? Kas koolitusel oli piisavalt aega praktiliste harjutuste ja arutelude jaoks?

4. Üldhinnang:*

Kas soovitaksite seda koolitust teistele?

Teie nimi*

Teie e-post*