Koolituse sihtrühm:

Koolitus on suunatud tootmisettevõtte  juhtidele, tootmisjuhtidele ja teistele keskastme juhtidele, kes on seotud tootmisprotsesside optimeerimisega ja tootmistegevuse efektiivsemaks ning tõhusamaks muutmisega.

Kindlasti on antud koolitus kasulik ka tootmisettevõtte esmatasandi juhtidele kes peavad protsesside optimeerimisega seotud otsuseid tootmises ellu viima.

Koolituse eesmärk:

Anda osalejatele ülevaade tootmisprotsesside optimeerimise tänastest seisukohtadest ja probleemides. Tutvustada erinevaid protsesside tulemuslikkuse parandamise teooriaid ja meetodeid ning ühiselt analüüsida erinevate teooriate sobivust  tootmisprotsesside optimeerimiseks konkreetses ettevõttes. Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku protsesside vahel.

Koolituse tulemus:

Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunnetab ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Koolitusel osaleja saab tervikülevaate tootmisprotsesside optimeerimise erinevatest tasanditest. Teadmisi optimeerimise erinevatest teoreetilistest seisukohtadest ja praktilistest mudelitest ning meetoditest.  Juhiseid tootmisprotsesside optimeerimisviiside sobivuse hindamiseks oma ettevõttes ning näpunäiteid, ideid ja soovitusi protsesside optimeerimise kontseptsioonide elluviimiseks. Osaleja saab uusi mõtteid, kuidas ja milliste vahenditega oma ettevõte tegevuse efektiivsust tõsta.

Koolitaja: 

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ning konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee