Ekskavaatorijuhtide koolitus

november, 2023

08nov09:00Ekskavaatorijuhtide koolitusKoolituse aeg: 08.11.2023

Aeg

(Kolmapäev) 09:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

2000,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kogumaht:  50 ak.t          

  • Auditoorse töö maht               26
  • Praktilise töö maht                  24

Auditoorne õppetöö toimub neljal päeval. Täpne ajakava antakse esimesel kohtumisel 08.11.2023.

Õppe alustamise tigimused: Vajalik  B- või, T-või C-kategooria juhiluba

Õppe eesmärk:

Anda võimalus omandada ekskavaatorijuhi kutsetööks vajalikud  teoreetilised ja praktilised teadmised ja oskused.

Õpiväljundid:

  • teab ekskovaatori ehitust, kasutuse korda ja tehnilise teenindamise põhiprintsiipe.
  • oskab teostada põhitööd ning ekskavaatorit  juhtida järgides tööohutuse nõudeid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 26 ak tundi

Kaeve- ja lammutustööd

Ekskavaatori ehitus, korrashoid ja hooldustööde teostamine

Üldohutusnõuded juhtimisseadmete kasutamisel

Kaevetööde ohutus, töökaitse ja ohutustehnika

Praktiliine töö – 24 ak tundi

*Koolitusfirma korraldab õppekavaga ettenähtud praktika piirkonna tööstusettevõtetes

  • Tööoperatsioonide ja juhtimisvõtete omandamine
  • Kaeve- ja lammutustööde teostamine
  • Ekskavaatori hooldustööd.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja arvestusliku töö tegemine, vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetodid. Arvestuslik töö

Hindamiskriteeriumid. Arvestuslik töö koosneb 4 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja nelist ülesandest täita vähemalt koolm veatult. 

Hindamine toimub õpetaja ja õppija ühistööna arutelu käigus.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja: Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana

Info:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole