Elektriku esmaõpe (sisetööd) eesti keeles

november, 2024

04nov(nov 4)09:0029(nov 29)15:00Elektriku esmaõpe (sisetööd) eesti keelesKoolituse aeg: 04.11. - 29.11. 2024 või tellija poolt valitud ajal

Aeg

4 (Esmaspäev) 09:00 - 29 (Reede) 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

2500,00 (km-ga)

Koolituse üksikasjad

Õppekava nimetus: Elektriku esmaõpe (sisetööd)

Õppekavarühm: Elektrienergia ja energeetika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Sisetööde elektrik, tase 4.

Eesti Elektritööde Liidu kutse andmise kord elektritöö ja automaatika kutseala kutsetele kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 10.11.2021 otsusega nr 24 (viimati muudetud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 02.06.2023 otsusega nr 31).

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 80

Auditoorse töö maht 60

Praktilise töö maht 20

 

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtrühm:

Elektritöid teinud inimesed, kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud ja kes vajavad ettevalmistust 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks.

Õppe alustamise nõuded: eelnev elektrialane töökogemus

Õppe eesmärgid: Valmistada ette elektrikud või inimesed, kellel ei ole elektriku eriala lõputunnistust, kuid on olemas elektriku töökogemus   “Sisetööde elektrik” 4 tase kutseeksamiks. 

Õpiväljundid:

 • loeb paigaldusskeeme ja -plaane
 • rakendab alalisvoolu-, vahelduvvoolu elektriahelate teisendamise põhimõtteid ja seoseid
 • valib juhtide ristlõiget, kaitseaparaate, tunneb nende ehitust ja otstarvet
 • mõistab elektrimasina ehitust, töötamispõhimõtteid ja omadusi
 • mõistab valgusallikate ehitust, lülitusi ja omadusi
 • teab elektripaigaldiste käidu üldnõudeid
 • suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 60 tundi (sh testi sooritamine 2 h)

 1. Elektrotehnika alused, 12 tundi
 2. Elektrimõõtmised, 6 tundi
 3. Elektriaparaadid, 6 tundi
 4. Paigaldustehnoloogia alused, 4 tundi
 5. Elektrivarustus, 6 tundi
 6. Elektrikomponendid ja –lülitused, 6 tundi
 7. Elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine, 12 tundi
 8. Elektripaigaldiste käidu alused, 6  tundi
 9. Kutsealaga seotud normdokumendid, 2 tundi

Praktiline töö – 20 tundi

 1. Elektrotehnika alused, 5 tundi
 2. Elektrimõõtmised, 5 tundi
 3. Elektrimasinad, elektriajamid ja elektriajamite juhtimine, 5 tundi
 4. Sisetööde erioskused ja teadmised, 5 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Elektripaigaldiste ABC; 1999 EETEL
 • Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel; Autor Risthein 2002
 • Maandamine ja potentsiaaliühtlustus ; Autor Risthein 2004
 • Elektriohutus madalpingepaigaldistes; Autor: Risthein E 1999
 • Elektripaigaldiste elektromagnetiline keskkond ja seadmete ühilduvus; Autor Loorens

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

Praktilise töö läbimine, kus etteantud ülesannete järgi õppija koostab elektriskeemi järgides tööohutus-, elektriohutusnõudeid, alalisvoolumootori ja asünkroonmootori töötava käivitus- ja kiiruse reguleerimise skeemi, leiab vead ja kõrvaldab neid.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Mürsep –  elektriinsener, erialane kõrgharidus, töökogemus  üle 25 aastat.

Jelena Juhkova – kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja  tehnoloogia valdkonnas.

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole