Immuniseerimise baaskoolitus

oktoober, 2022

10okt09:3018:00Immuniseerimise baaskoolitusKoolituse aeg: 10.10.2022 (Koolitus toimub vene keeles!)

Aeg

(Esmaspäev) 09:30 - 18:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

198,00 (+ km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava nimetus: Immuniseerimise baaskoolitus

Õppekava rühm: Meditsiin

  Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

  Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 16 ak.t (8 ak tundi iseseisvat tööd)

  Õppe sisu:

  1. Vaktsiin-välditavad nakkushaigused (hetkeolukord, esinemistrendid, vaktsineerimistega hõlmatus).
  2. Immuunsuse liigid. Vaktsiini-indutseeritud immuunsuse kujunemine.
  3. Vaktsiinide liigid (elusvaktsiinid, inaktiveeritud vaktsiinid, tervikvaktsiinid, komponentvaktsiinid, konjugeeritud ja polüsahhariidvaktsiinid).
  4. Vaktsineerimise alane õiguskord Eestis.
   • Vaktsineerimise korraldamise nõuded (vaktsineerimiste läbiviimine,  registreerimine, aruandlus, järelevalve). Vaktsineerimisalane nõustamine ja teavitamine.
   • Külmahela nõuded, immuunpreparaatide säilitamine ja vedamine. Mitmeannuseliste viaalide kasutamine. Kasutamiskõlbmatute immuunpreparaatide hävitamine.
  5. Immuniseerimiskava. Immuniseerimiskava rakendusjuhis. Immuniseerimiskava vaktsiinide omadused.
  6. Vaktsineerimise põhimõtted.
   • Vaktsiinide manustamine, vaktsineerimise ajastamine ja intervallid.
   • Vaktsineerimise vastunäidustused ja vale-vastunäidustused.
   • Vaktsiinide kõrvaltoimed, nende klassifikatsioon, registreerimine ja teavitamine.
   • Vaktsineerimise ohutuse tagamine.
   • Vaktsiinide asendamine.
   • Anafülaktiline reaktsioon ja selle ravi.
   • Vaktsineerimine tähtaegadest mittekinnipidamisel.
   • Vaktsineerimine teadmata immuniseerimisanamneesi korral.
   • Immuniseerimine vältimatu abi korras.
   • Täiskasvanute vaktsineerimine.
   • Vanemaealiste inimeste vaktsineerimine.
 1. Immuniseerimiskava välised vaktsineerimised.
 2. Riskirühmadesse kuuluvate isikute vaktsineerimine (tööalaselt ja terviseseisundi tõttu ohustatud ning immuunpuudulikkusega isikud, rasedad, riskikäitumisega isikud).
 3. Reisivaktsineerimine.
 4. Vaktsineerimise situatsiooniülesannete lahendamine ja kursusel omandatud teadmiste testimine.

  Õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

   Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpus on ette nähtud kursusel omandatud teadmiste kirjalik kontroll. MTÜ Meditsiinikoolitused tunnistus väljastatakse testi läbinutele.

 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Koolitaja kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud).

 Koolitajad: Kai Zilmer, Helen Mülle, Kersti Kink, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonhaiguste arstid

 Koolitus sisaldab: koolitust, koolitusmaterjale, lõunat ja tunnistust

  NB: kursusel käsitletakse käesoleval aastal riiklikus immuniseerimiskavas toimunud muudatusi!

  Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole