Kabiinist juhitava sild-, pukk- ja konsoolkraana (alates 5t) käitajate täiendkoolitus (vene keeles)

mai, 2023

29mai10:00Kabiinist juhitava sild-, pukk- ja konsoolkraana (alates 5t) käitajate täiendkoolitus (vene keeles)Koolituse aeg: 29.05.2023

Aeg

(Esmaspäev) 10:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

589.00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Sihtrühm: Kabiinist juhitava sild-, pukk- ja konsoolkraanade (alates 5t) käitajad, kes soovivad oma oskusi täiendada ja/või uuendada; erialane töökogemus ja  vähemalt põhiharidus.

Eesmärk: Anda teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kraana ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta.

Õpiväljundid:

 • Mõistab ohutusnõudeid ja oskab neid rakendada kraana juhtimisel vastavalt kehtivatele seadustele ja juhenditele.
 • Oskab kraana juhtimisel ja koorma tõstmisel arvestada erinevate ilmastiku- ja keskkonnatingimustega.
 • Mõistab kraana hooldamise ja remondi olulisust ning oskab neid tegevusi vajadusel läbi viia või juhendada.
 • Oskab tõsta ja transportida erineva kujuga koormaid ning kasutada selleks sobivaid tõstmisvahendeid.
 • Mõistab erinevate tööde teostamise metoodikaid ja oskab neid rakendada praktilistes töösituatsioonides.

Koolituse kogumaht: 40 akadeemilist tundi

 • Teooriatundide maht: 24 akadeemilist tundi
 • Praktilise töö maht: 16 akadeemilist tundi (praktika toimub ettevõttes, kust on kursusele osaleja suunatud)

Õppe algus on 29.05.2023.

Teooriatunnid toimuvad 29.05, 05.06, 11.06

Õppe sisu :

Auditoorne töö (24 h):

 • Tööohutus – 7 tundi (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; Masina ohutuse seadus; Elektriohutusseadus; Esmaabi andmine.
 • Kraana ehitus ja tehniline iseloomustus – 10 tundi (Kraana otstarve, kasutusvaldkond ja kasutustingimused; Kraana tehniline iseloomustus; Peamised sõlmed: nende otstarve ja ehitus
 • Kraana püsivus, tehniline hooldus; Kraana juhtimine.
 • Töökaitse , troppimine ja signalisatsioon – 7 tundi (Kraanajuhi ametijuhend; Veoste troppimine; Tööl kasutatavad signaalid; Kraana kasutamise ja katsetamise eeskirjad ja juhendid

Praktiline töö – 16 tundi

 • Ettevõttepraktika;  Ametijuhend; Ohutustehnika dokumentidega tutvumine; Koorma kinnitamise juhend; Tööoperatsioonide ja juhtimisvõtete omandamine/täiendamine

Kursuse läbiviija kvalifikatsioon: Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik, omab töökogemust kutseõpetajana selles valdkonnas.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õppes osalemine 80%, testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses ja praktilistes harjutustes osalemine

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole