Kabiinist juhitava sild-, pukk- ja konsoolkraana (alates 5t) käitajate täiendkoolitus (vene keeles)

november, 2023

07nov10:00Kabiinist juhitava sild-, pukk- ja konsoolkraana (alates 5t) käitajate täiendkoolitus (vene keeles)Koolituse aeg: 07.11.2023

Aeg

(Teisipäev) 10:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

589.00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Sihtrühm: Kabiinist juhitava sild-, pukk- ja konsoolkraanade (alates 5t) käitajad, kes soovivad oma oskusi täiendada ja/või uuendada; erialane töökogemus ja  vähemalt põhiharidus.

Eesmärk: Anda teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kraana ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta.

Õpiväljundid:

 • Mõistab ohutusnõudeid ja oskab neid rakendada kraana juhtimisel vastavalt kehtivatele seadustele ja juhenditele.
 • Oskab kraana juhtimisel ja koorma tõstmisel arvestada erinevate ilmastiku- ja keskkonnatingimustega.
 • Mõistab kraana hooldamise ja remondi olulisust ning oskab neid tegevusi vajadusel läbi viia või juhendada.
 • Oskab tõsta ja transportida erineva kujuga koormaid ning kasutada selleks sobivaid tõstmisvahendeid.
 • Mõistab erinevate tööde teostamise metoodikaid ja oskab neid rakendada praktilistes töösituatsioonides.

Koolituse kogumaht: 40 akadeemilist tundi

 • Teooriatundide maht: 24 akadeemilist tundi
 • Praktilise töö maht: 16 akadeemilist tundi (praktika toimub ettevõttes, kust on kursusele osaleja suunatud)

Õppe algus on 07.11.2023.

Auditoorne õppetöö toimub kolmel päeval. Esimene õppepäev on 07.11.2023, koolituse järgmisi kuupäevi annab koolitaja esimeses tunnis.

Õppe sisu :

Auditoorne töö (24 h):

 • Tööohutus – 7 tundi (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; Masina ohutuse seadus; Elektriohutusseadus; Esmaabi andmine.
 • Kraana ehitus ja tehniline iseloomustus – 10 tundi (Kraana otstarve, kasutusvaldkond ja kasutustingimused; Kraana tehniline iseloomustus; Peamised sõlmed: nende otstarve ja ehitus
 • Kraana püsivus, tehniline hooldus; Kraana juhtimine.
 • Töökaitse , troppimine ja signalisatsioon – 7 tundi (Kraanajuhi ametijuhend; Veoste troppimine; Tööl kasutatavad signaalid; Kraana kasutamise ja katsetamise eeskirjad ja juhendid

Praktiline töö – 16 tundi

 • Ettevõttepraktika;  Ametijuhend; Ohutustehnika dokumentidega tutvumine; Koorma kinnitamise juhend; Tööoperatsioonide ja juhtimisvõtete omandamine/täiendamine

Kursuse läbiviija kvalifikatsioon: Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik, omab töökogemust kutseõpetajana selles valdkonnas.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õppes osalemine 80%, testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses ja praktilistes harjutustes osalemine

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole