Lapsehoidja koolitus

oktoober, 2022

03okt00:00Lapsehoidja koolitusKoolituse aeg: 03.10.2022 - 31.03.2023

Aeg

(Esmaspäev) 00:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

2500,00 (km-ga)

Koolituse üksikasjad

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom!

Individuaalõpe või minigrupp 2-5 inimest.

 1. õppekava nimetus: Lapsehoidja koolitus
 2. õppekava rühm: Lastehoid ja teenused noortele
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • loob lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • toetab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest;
 • suunab last enesekohaste oskuste kujunemisel ja tervise edendamisel;
 • teeb koostööd lapsevanema/hooldajaga lapse väärtuste ning positiivsete kasvatushoiakute kujundamisel;
 • lähtub kvaliteetse ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumisel kutseeetikast ning õigusaktidest;
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks;
 • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

 • Keskharidus

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • 160 akadeemilist tundi, millest 80  tundi auditoorset õpet, 80 tundi praktilist õpet
 1. õppe sisu:
  Osamoodul/teema
1. Teooriaõpe
I Sissejuhatus lapsehoidja kutsesse, lastekaitse (25 tundi)
1 Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest
2 Töökeskkonna ohutus. Töötervishoid
3 Lapsehoidja kutse-eetika
4 Lapse õigused. Lastekaitse
5 Lapsehoidja töö korraldamine. Koostöö lastevanematega
6 Lapsehoiuteenuse osutamine
7 Suhtlemisoskused
 
II Lapse kasv ja areng (25 tundi)
1 Lapse füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng, lapse arengu perioodid
2 Arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine
3 Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
4 Lapse loovtegevused
5 Lapse väärkohtlemine
6 Eripsühholoogia ja -pedagoogika teoreetiline ülevaade
7 Kombeõpetus ja eetika
 
III Lapse tervishoid (20 tundi)
1 Lapse tervise edendamine
2 Lapse tervist ohustavad tegurid
3 Lapse esmaabi
4 Lastehaigused
5 Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine
 
IV Kodumajandus ja korrastustööd (10 tundi)
1 Lapse eale vastav toitumine
2 Majapidamis- ja koristustööd
3 Kommunikatsioonivahendite kasutamine. Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
 
2. Praktika (80 tundi)
1 Praktika asutuses
2 Praktika kodukeskkonnas

Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

 • Lisainformatsioon:
  tel 33 52 707 ; 53 475 016
  tel 33 52 137 ; 555 83 410
  E-post: info@kvkoolitus.ee

NB! OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole