Põrandalt juhitavate tõsteseadmete juhtimise õigusega troppija (tõstejõuga alla ja üle 5t) (vene keeles) – RÜHM ON KOMPLEKTEERITUD!

november, 2023

21nov09:0015:30Põrandalt juhitavate tõsteseadmete juhtimise õigusega troppija (tõstejõuga alla ja üle 5t) (vene keeles) - RÜHM ON KOMPLEKTEERITUD!Koolituse aeg: 21.11.2023

Aeg

(Teisipäev) 09:00 - 15:30

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

89,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Koolituse sihtgrupp: Troppimistöid teostavad inimesed

Õppe eesmärk: Anda teadmised troppimistööde ohutuks tegemiseks ning täiendada teadmised ja oskused.

Õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest tõstemehhanismidest ja nende kasutusalast objektil
  • kasutab materjalide laadimisel tõstetroppe, järgides troppimise ja koormakinnituse nõudeid ning tööohutust
  • juhendab märguannetega tõsteseadme juhti tõstetöödel
  • teeb iseseisvalt tõstetöid mehitamata tõsteseadmetega
  • järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid troppimisel ja tõstetöödel

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja testi sooritamine. Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitajad: 

Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana

Irina Linde –kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik, kutseõpetaja mehaanika valdkonnas

Info:

info@kvkoolitus.ee

5558 3410, 5347 5016

Hangi teejuhised

Mine ülespoole