Tellingute paigaldaja koolitus

jaanuar, 2024

25jan09:0015:30Tellingute paigaldaja koolitusKoolituse aeg: 25.01.2024

Aeg

(Neljapäev) 09:00 - 15:30

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

119,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekavarühm:        Ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppekava koostamise alus:  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus,  määrused :“Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ ja “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“. 

Õppekava eesmärgid ja ülesanded: Tellingute paigaldaja koolituse programmi kuulub ka reaalne tellingute paigaldamise praktikum, mis annab kõigile osalejatele võimaluse omandatud teadmisi  rakendada.

Õpiväljundid:  

oskab paigaldada, demonteerida ja töötada ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonnale reguleerivates EV seaduseaktides sätestatud nõuetele;

– järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid  kõrgustöödel, tellingute kasutamisel 

Sihtrühm: Ehitusvaldkonnas ja mujal töötavad inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja väljaõpet. 

Nõuded õpingute alustamiseks: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu

Koolituse kogu maht ak. tundides : 12

Teooriatundide maht 6

Praktilise töö maht 6 (praktika toimub ettevõttes, kust on kursusele osaleja suunatud)

Õppe sisu

  1. auditoorse töö teemad
  • tellingute klassifikatsioon, tellingutele lubatud koormus;
  • tellingute paigaldamine ja demonteerimine ning nendel töötamine;
  • kukkumiskaitsevahendite valimine ja kasutamine;
  • töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleeriv seadusandlus

2. praktiline töö (Vajadusel koolitusfirma korraldab õppekavaga ettenähtud praktika piirkonna tööstusettevõtetes)

  • Tellingute paigaldamine ja demonteerimine. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õppes osalemine  – 85 %,  testi sooritamine vähemalt  70%.

Koolitaja: Irina Linde – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana.

Info:

info@kvkoolitus.ee

55573410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine 

Hangi teejuhised

Mine ülespoole