Tellingute paigaldaja koolitus

august, 2024

29aug09:0014:00Tellingute paigaldaja koolitusKoolituse aeg: 29.08.2024

Aeg

(Neljapäev) 09:00 - 14:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

119,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava 

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus: Tellingute paigaldaja koolitus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus:  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus,  määrused :“Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ ja “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord.

Koolituse kogu maht ak. tundides :  6

Teooriatundide maht  6

Praktilise töö maht (praktika toimub ettevõttes, kust on kursusele osaleja suunatud)

 Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud audio-videotehnika ning dataprojektoriga.

Sihtrühm: Ehitusvaldkonnas ja mujal töötavad inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja väljaõpet.

Õppe alustamise nõuded: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu

Õppekava eesmärgid: Anda teadmised ja oskused töötamaks ohutult tellingutel

Õpiväljundid: 

  • oskab paigaldada, demonteerida ja töötada ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonnale reguleerivates EV seaduseaktides sätestatud nõuetele;
  • järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid kõrgustöödel, tellingute kasutamisel 

Õppe sisu

  1. auditoorse töö teemad
  • Tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmise plaani mõistmist.
  • Tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmise ajal järgitavaid ohutusmeetmeid.
  • Inimeste või esemete kukkumise ohtu välistavaid meetmeid.
  • Kaitsemeetmeid, mida kasutatakse halbade või kiiresti muutuvate ilmastikutingimuste puhul tellingute kahjustumise vältimiseks.
  • Tellingutele lubatud koormust.
  • Muid ohtusid, mis on seotud tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmisega.
  • Kõrgustööd. Ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite kasutamine.

 Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud 

Vajalike õppematerjalide loend:

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Kõrgtööde seadusandlus. Tellingute kasutamise juhendid.

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus: Gennadi Karp – keskeriharidus,  ehitusvaldkonna spetsialist, täiskasvanuid koolitab üle 10 aasta.

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55573410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine 

Hangi teejuhised

Mine ülespoole