Tootmisautomaatika juhtimissüsteemid

mai, 2024

15mai(mai 15)09:0005juuni(juuni 5)15:00Tootmisautomaatika juhtimissüsteemidKoolituse aeg: 15.05 - 05.06.2024 või tellija poolt valitud ajal

Aeg

Mai 15 (Kolmapäev) 09:00 - Juuni 5 (Kolmapäev) 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

2500 (km-ga)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg 18.04.2024

Õppekava nimetus: Tootmisautomaatika juhtimissüsteemid

Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Automaatik, tase 4.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 80

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid.

Õppe alustamise nõuded: vähemalt keskhariduse olemasolu ja arvuti kasutamise oskus.

Õppekava eesmärgid: täienduskoolituse eesmärk on laiendada kompetentside taset tootmisautomaatika valdkonnas

Õpiväljundid:

 • loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;
 • teab kontrolleri ehitust, tema andmeliideseid ning tööpõhimõtteid, kontrollerite programmeerimiskeeli ja paigaldusskeeme;
 • koostab protsessijuhtimisprogramme ja kontrollib tootmisprotsesse;
 • tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetes.

Õppe sisu:

 1. Auditoorse töö teemad, 40 tundi
 2. Programmeerimise alused – 12
 3. Automaatjuhtimissüsteemid – 12 tundi.
 4. Programmeeritavad kontrollerid Simatic Siemens S7-1200 – 16 tundi
 • programmeeritavad kontrollerid: otstarve, kasutamine, kontrolleri elektriskeem;
 • Siemens TIA Portal S7-1200 PLC programmi pakett: biti-signaalide ehitus, taimerid, mõõturid;
 • programmeeritavate kontrollerite kasutamine tehnoloogiliste protsesside juhtimisel/haldamisel.
 1. Praktilise töö lühikirjeldus, 40 tundi
 • koostab automaatikasüsteemi juhtimisprogrammi õppeprotsessis kasutatavatele programmeeritavatele kontrolleritele, kasutades programmeerimiskeeli LD ja FBD;
 • kontrollib visuaalvaatluse teel programmeeritava kontrolleri (PLC) nõuetekohast toimimist.

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised tööd

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
 • PLC Siemens S7-1200 kasutusjuhendid
 • Standard EVS-EN 50110-1
 • Elektriohutusseadus
 • Seadme ohutuse seadus

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses, praktiliste tööde sooritamine.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

 • Jelena Juhkova – kõrgharidus, insener-automaatik
 • Juri Bõlov – kõrgharidus, insener

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole