Troppimistööd ja üle 5 t tõstemasinate ja -mehhanismide maast juhtimine (vene keeles)

november, 2023

02nov09:00Troppimistööd ja üle 5 t tõstemasinate ja -mehhanismide maast juhtimine (vene keeles)Koolituse aeg: 02.11.2023

Aeg

(Neljapäev) 09:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

1800,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Sihtrühm:

Töölised, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  troppimise töö teostamine ning  üle 5t  masinate ja -mehhanismid maast juhtimine (näiteks: laohoidja, ehitaja, liikurmasinajuht, lukksepp, koostelukksepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja, keevitajamüürsepp jne)

Õppe eesmärk: Anda troppija lisaeriala töölisele , kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  troppimise tööd.

Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu:

 • Teab:   tõsteseadmete kasutamise põhiprintsiipe; tööohutuse ja töökaitse reegleid.
 • Oskab: valida troppi ja neid prakeerida;tõstemasinaid ja –mehhanisme juhtida  ning tunneb nendele esitatavaid nõudeid.

Koolituse maht: 40 ak.t

 • Auditoorne töö 24 ak.t
 • Praktiline töö 16 ak.t

Auditoorne töö toimub kolmel päeval. Täpne ajakava antakse esimesel koolituspäeval 02.11.2023

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 1. auditoorse töö teemad ja mahud tundides

Tõsteseadmete kasutamine   – 4 tundi

Troppide liigid, valik, prakeerimine     – 5 tundi

Tõstemasinate ja –mehhanismide juhtimine ning nendele esitatavad nõuded     – 10 tundi

Tööohutus ja töökaitse – 5 tundi

 1. praktilise töö lühikirjeldus ja mahud tundides
 • Ohutustehnika dokumentidega tutvumine (koorma kinnitamise juhend jne.) -1 tund
 • Troppija ametijuhendiga tutvumine -1 tund
 • Mehhanismide ülevaatus enne töö alustamist (trossi ja toitekaabli seisukord jne.) – 2 tundi
 • Troppide valik -2  tundi
 • Koorma kinnitamise võimalused – 2 tundi
 • Tõstemasinate ja –mehhanismide juhtimine – 8 tundi

*Koolitusfirma korraldab õppekavaga ettenähtud praktika piirkonna tööstusettevõtetes.

Koolitajad:

Irina Linde – kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik, kutseõpetaja mehaanika valdkonnas

Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana

Vladislav Levkovski –kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik, kutseõpetaja mehaanika valdkonnas

Info:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole