Veebikoolitus: Hooldustöötaja täiendõppe koolitus (92 ak)

jaanuar, 2023

23jan(jan 23)09:0031mär(mär 31)16:00Veebikoolitus: Hooldustöötaja täiendõppe koolitus (92 ak)Koolituse aeg: 23.01.2023-31.03.2023

Aeg

Jaanuar 23 (Esmaspäev) 09:00 - Märts 31 (Reede) 16:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

972.00 +km

Koolituse üksikasjad

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

PS! Ergonoomika koolituspäev on kontaktõppes Tartus – Betooni 9.

Õppe eesmärk: on täiendada õppija teadmisi ja oskusi, mis aitab hooldatava elukvaliteeti parendada

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Järgib hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat ning eristab eetilisi ja ebaeetilisi valikuid hooldustöös
 • Abistab hoolealust igapäevaste toimingute juures
 • Arvestab hoolealuse tervislikku seisundit, vajadusi ning harjumusi hoolekandeasutuse meeskonna liikmena
 • Teeb hooldustoiminguid hoolealuse eripära, keskkonda arvestades ennast säästval viisil

Koolituse sihtgrupp:  Koolitusele on oodatud kogemusega hooldustöötajad.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Soov täiendada oma teadmisi ja oskuseid hooldustöös. Veebikoolituspäevadel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 92 akadeemilist tundi; auditoorne õpe 80 akadeemilist tundi ja 12 akadeemilist tundi iseseisevõpe (eneseanalüüsi koostamiseks, kirjanduse lugemiseks)

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolituspäevad toimuvad veebikeskkonnas zoom.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Hooldustöötaja kutse-eetika
  • Eetika põhialused, Sotsiaalala Töötaja Eetikakoodeks, aitaja eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
  • Sotsiaalhoolekande seadus, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, jne
 • Patsiendi hügieenihooldus
  • Erinevad hügieenitoimingud ja voodipesu vahetus.
  • Patsiendi juhendamine- ja vajadusel abistamine
  • Patsiendi hügieenitoimingud
 • Toiduhügieen
  • toiduhügieeni põhimõtted
  • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Ravimiõpetus  hooldajatele
  • Erinevad ravimvormid
  • Ravimite poolitamine
  • Ravimite koostoimed
  • Ravimite manustamine
 • Sooline kasvatus ja seksuaalkasvatus
  • Seksuaalsuse ja soolisuse erinevad tahud
  • Seksuaalse arengu etapid.
  • Seksuaalsed õigused ja seksuaalne turvalisus.
  • Lühiülevaade seksuaalsusega seonduvate teemade käsitlemisest alus-, alg-ja põhihariduse õppekavadel.
  • Psüühilise erivajadusega inimeste seksuaalse eneseväljendamise toetuse vajadus.
  • Intellektipuudega inimeste seksuaalsuse juhendamine.
  • Dementsusega inimeste seksuaalsuse juhendamine.
  • Seksuaalne väärkohtlemine – mõisted, liigid, äratundmine, ennetamine.
 • Ergonoomika
  • Erinevad abivahendid
  • Kuidas valida sobilikku abivahendit arvestades hoolealuse vajadusi
  • Abivahendite kasutamine toetades erineva tegevusvõimega hoolealust
  • Asendravi ning kuidas toetada asendravi vajavat inimest
 • Dementsus
  • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
  • Dementsuse erinevad faasid
  • Kliendikeskne lähenemine
  • Tegevusvõime hindamine
  • Dementsusega kaasnevad ohud
  • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
  • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 •  Surija hooldus.
  • Suremise olemus, protsess ja põhjused
  • Surija vajadused ja tunded
  • Suremise faasid, nende äratundmine
  • Leina faasid, nende äratundmine
  • Surija juhendamine, toetamine ja jõustamine
  • Surija lähedaste juhendamine, toetamine ja nõustamine
 • Hooldus erinevate haiguste korral
  • Eluohtlikud haigusseisundid
  • Elulised näitajad ning nende mõõtmine
  • Hooldus erinevate nakkushaiguste korral
 • Hooldekodu toa hoolduskoristus
  • Hooldekodu toa hoolduskoristus
  • WC ja vannitoa koristus
  • Erinevate puhastusvahendite kasutamine
  • Toa koristusjuhend
  • Koristustegevuse lõpetamine
 • Esmaabi 16 ak tundi
  • esmaabi aluspõhimõtted
  • käitumine (elu)ohtlikus olukorras

Koolitusepäevad: kinnitamisel
Täpsem koolituskalender edastatakse osalejale.

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse õppijale enne koolitust. Lisaks iseseisvaks töötamiseks antud materjal.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontroll testiga (valikvastused/ avatud küsimused), praktiliste , iseseisvate, grupitööde alusel

Hindamismeetod:
1.Teoreetilise osa valikvastustega test (15 küsimust)
2. Eneseanalüüsi koostamine

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele (75% õigeid vastuseid)
2. Esitanud eneseanalüüsi, mis tagasisidestatakse põhikoolitaja poolt.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 80% auditoorsetel õppepäevadel, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi, läbinud praktika ning koostanud praktikaaruande.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui hindamiskriteeriumid ei saanud täidetud.

KOOLITAJAD:

Maire Aruots, Svetlana Kalmaznina, Kaido Voogla, Janika Pael, Taimi Taimalu, Kristel ViireKoolitaja Maire Aruots – Omab õe kutset. On töötanud erinevates tervishoiuasutustes. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervisameti registri number N07006. Koolitaja Svetlana Kalmaznina – Omab õe kutset. Töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli Kliinikumis. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervisameti registri number N04596. Koolitaja Kaido Voogla – töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas. Koolitaja Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus. Koolitaja Taimi Taimalu – töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus, statsionaarne osakonnas õena. Lisaks täiskasvanutele õpetab noori üliõpilasi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On välja andnud erinevaid publikatsioone. Tervishoiutöötajate registrinumber: N08776Koolitaja Kristel Viire –On lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. Omab aastaid kogemust tööohutuse vastutamise eest ning riskianalüüsi koostamisel. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 1996.a.

Lisainformatsioon:

Tel: 55583410

E-post: info@kvkoolitus.ee

NB! Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus OÜ-ga.
Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole