Veebikoolitus! Isikukaitsevahendite kasutamise koolitus (eesti keeles)

oktoober, 2023

18okt09:0012:15Veebikoolitus! Isikukaitsevahendite kasutamise koolitus (eesti keeles)Koolituse aeg: 18.10.2023 (eesti keeles)

Aeg

(Kolmapäev) 09:00 - 12:15

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

83.00€ +km

Koolituse üksikasjad

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Koolituse koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkusest, kontrollist ja vastutusest

Koolituse lõpuks õppija:
• Mõistab isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkust, sellega seotud õigusi ja kohustusi
• Teab, kuidas valida isikukaitsevahendeid

Õppe alustamise tingimused: Koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vaja interneti, kaamera ja mikrofoni olemasolu.
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Ohutu töö alused
  • Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused IKV kasutamisel
  • Miks on vaja kanda IKV-sid?
  • Kuidas valida ja kanda IKV-sid?
  • Millised on tagajärjed kandmata jätmisel?

Õppemeetodid: Loeng, arutelud
Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt kokku pandud õppematerjal, mis saadetakse osaleja e-postile.
Hindamine:
Hindamismeetod: 10 küsimusest koosnev valikvastustega test
Hindamiskriteerium – Õppija on esitanud testi. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 70% ulatuses.
Hindamine on mitteeristav

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on osalenud täies mahus koolitusel, täitnud hindamiskriteeriumid
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes ei täitnud täies osas hindamiskriteeriume.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Lisainformatsioon:

Tel: 55583410

E-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus OÜ-ga.

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole