Veebikoolitus! Kõrgustes töötamine kuni 30 meetrit

oktoober, 2022

14okt09:0013:15Veebikoolitus! Kõrgustes töötamine kuni 30 meetritKoolituse aeg: 14.10.2022 (eesti keeles)

Aeg

(Reede) 09:00 - 13:15

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

79.00€ +km (kuni 2 osalejat ühest asutusest) 66.00€ +km (3–6 osalejat ühest asutusest) 55.00€ +km (al 7 osalejast ühest asutusest)

Koolituse üksikasjad

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 , määrus nr 377. Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised ohutuks kõrgustes kuni 30 m töö tegemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Tunneb kõiki kõrgustes töötamise ohutusvarustust. Kiivrid, kindad, erinevad traksid, saapad jne;
 • Saab ülevaate, kuidas kontrollida üle oma varustus enne kõrgustesse tööle asumist;
 • Teab kuidas liikuda ohutult üles ja tulla ohutult maapeale tagasi;
 • Teab kui palju ja milliseid tööriistu tohib kõrgustesse kaasa võtta ja kui palju kaaluliselt;
 • Tunneb kõrgustes töötamise seadusandlust;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, ehitusobjekti koordinaatorid, teised kõrgustes töötamisega kokkupuutuvad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat, koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 5 akadeemilist tundi

Õppesisu:

 • Seadusandlus, mis reguleerib kõrgustes töötamist
 • Isikukaitsevahendid, kus-mida ja kuidas kasutada
 • Isikukaitsevahend versus ohutusvarustus
 • Redelitel töötamise ohutus ning kasutamine
 • Erinevad korvtõstukid ja nendel töötamine
 • Töölavad, tellingud ja nendel töötamine.

Hindamismeetod:
Valikvastustega test.  Test on positiivselt läbitud, kui õigeid vastuseid on 75%. Tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium:
Õppija on sooritanud valikvastustega testi positiivsele tulemusele. Test on positiivselt läbitud, kui õigeid vastuseid on 75%. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Lisainformatsioon:

Tel: 55583410

E-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus OÜ-ga.

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole