Veebikoolitus: Tehisintellekti kasutamise erikursus haridustöötajatele (vene keeles) – JÄÄB ÄRA!

aprill, 2024

04apr(apr 4)17:0018(apr 18)19:15Veebikoolitus: Tehisintellekti kasutamise erikursus haridustöötajatele (vene keeles) - JÄÄB ÄRA!Koolituse aeg: 04.04.2024-18.04.2024

Aeg

4 (Neljapäev) 17:00 - 18 (Neljapäev) 19:15

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

105,00

Koolitaja

Koolituse üksikasjad

Tehisintellekti kasutamise erikursus haridustöötajatele

KOOLITUSE UUED KUUPÄEVAD on 04.04., 11.04, 18.04.2024!

Koolitaja: Ljudmila Rozhdestvenskaja,  Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi haridustehnoloog

Sihtgrupp: humanitaarainete õpetajad, algkooli õpetajad, kooli administratsioon.

Kursuse eesmärk: valmistada õpetajaid ette tehisintellekti tehnoloogiate professionaalseks ning igapäevaelus kasutamiseks.

Kursuse sisu :

 1. Sissejuhatus tehisintellekti arengu ajalukku  ja  23. aasta jooksul saavutatud tulemustest ja kasutamisest : “keelata,  ei tohi kasutada”?
 2. Kriitilise mõtlemise arendamine ja oskus kriitiliselt hinnata informatsiooni: võimalused ja riskid tehisintellekti kasutamisel hariduses.
 3. Informatsiooni otsimine: uued võimalused tehisintellekti kasutamisel.
 4. Tekstiga töötamise õpetamine, kasutades tehisintellekti chat-botti: chat-botiga dialoogi aluste õppimine, asjakohaste päringute koostamine, tekstide analüüsimine chat-boti abil, õppetekstide genereerimine, funktsionaalse kirjaoskuse ülesannete koostamine.
 5. Erinevat tüüpi õppematerjalide loomise õpetamine: testid vastustega, tekstid tühikutega, tekstipõhiste küsimuste koostamine jne.
 6. Chat GPT erinevate  võimaluste demonstreerimine õpilaste toetamiseks uurimus- ja loovtööde läbiviimisel: tehisintellekti teemade genereerimine,  semantilised võrgud, tekstide refereerimine, töö struktuuri ja plaani koostamine jne.
 7. Õpilaste kirjalike tekstide tööde kontrollimise (kontroll ja tagasiside) võimaluste demonstreerimine: rubriikide loomine ja tööde kontroll.
 8. Generatiivse kunsti aluste õpetamine illustratsioonide ja meedia materjalide loomiseks.
 9. Tehisintellekti rakenduste kasutamise õpetamine õppeveebikursuste, esitluste ja muude materjalide loomiseks.

Õppemeetodid:

 1. Loengud ja chat-botiga töötamise praktilised võtted.
 2. Grupi- ja individuaalsed ülesanded tekstide analüüsimiseks.
 3. Praktilised ülesanded päringute koostamiseks ja produktiivse dialoogi pidamiseks chat-botiga.
 4. Paaris- või rühmatöö kogemuste vahetamine ja loodud õppematerjalide tulemuste arutelu, refleksioon ja analüüs.

Ülesannete tüübid ja näited:

 1. Uudisartikli analüüs chat-boti abil ja lühikokkuvõtte koostamine.
 2. Mitme kirjandusteose võrdlev analüüs chat-boti abil.
 3. Põhjendatud vastuse loomine chat-boti küsimusele uuritava teksti  kohta.
 4. Teadusartikli uurimine chat-boti abil ja lühikese aruande koostamine koos järeldustega.
 5. Chat-botiga töötamise tulemustel põhinevad vaidlused, kus õpilased esitavad oma argumendid ja tõendid .

Õpiväljundid:

 1. oskab koostada õppematerjale kasutades Chat GPT erinevaid võimalusi;
 2. oskab kasutada Chat GPT-d õpilaste toetamiseks uurimus- ja loovtööde läbiviimisel.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Arvestuslik töö koosneb praktilistest ülesannetest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul ning esitatakse koolitajale kontrollimiseks ja hindamiseks. Kõik  ülesanded peavad olema tehtud iseseisvalt vastavalt antud juhenditele.

Väljastatav dokument: kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus.

Juhul kui õppija ei esita praktilisi ülesandeid, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Iga mooduli lõpus esitavad osalejad individuaalselt või grupis loodud töid:

 1. Tekstilised ja multimeedia õppematerjalid
 2. Promptide raamatukogud
 3. Dialoogide protokollid chat gpt-ga
 4. Generatiivse digitaalkunsti kollektsioonid
 5. Kasutusjuhendid tehisintellekti teenustega töötamiseks
 6. Muud materjalid kooli õppekeskkonna rikastamiseks

Koolitus koosneb kolmest moodulist (kolmest kohtumisest), iga moodul on 3 ak.t.

Koolituse toimumise ajad: 04.04, 11.04, 18.04.2024 kell 17.00-19.15.

Koolitus toimub Zoom veebikeskkonnas.

Lisainfo:

55583410, 53475016

info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole