Veebikoolitus! Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

aprill, 2023

25apr(apr 25)10:0027(apr 27)17:00Veebikoolitus! Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitusKoolituse aeg: 25.04.-27.04.2023 (eesti keeles)

Aeg

25 (Teisipäev) 10:00 - 27 (Neljapäev) 17:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

99.00€ +km

Koolituse üksikasjad

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Palume valida teemade järgi endale 1 (üks) sobilik koolituspäev.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.
Viide seadusele:
“Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (redaktsiooni jõustumise kuupäev 15.03.2019.a.).
Täienduskoolitusasutusena on antud töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korda arvestades.
Viide määrusele nr 50:

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETE VÄLJAÕPPEKURSUSE (24-TUNNINE)KAVA (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

1. Päev

 1. Töökeskkonna-alased mõisted
 2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
 3. Tööandja ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus
 4. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte roll ülesanded. Töötaja ja töötajaskonna töökeskkonnaalane koostöö
 5. Töötajate juhendamine, väljaõpe ja nende registreerimine
 6. Tööga seotud haigused. Statistika ja peamised põhjused. Tervisekontrolli korraldus ettevõttes
 7. Esmaabi korraldus ettevõttes

2. Päev

 1. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid

– füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused, valgustus,  sisekliima) ning nende mõju töötaja tervisele

– õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused

– keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele

– bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele

 1. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Tööolme.

3. Päev

 1. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid

– füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine ja nende mõju töötaja tervisele. Töökohtade kohandamine

Tööandja ennetustegevus töökeskkonna ohutegurite võimaliku tervistkahjustava mõju  ohjamiseks

– psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid. Tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavad abinõud

 1. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine.
 2. Töökeskkonna riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, terviseriskide hindamise ja dokumenteerimise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas riskianalüüsi läbiviimisel.
 3. Sisekontrolli korraldus ettevõttes

Koolituse lõpus toimub omandatud teadmiste suuline kontrolltest.

Lisainformatsioon:

Tel: 55583410

E-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus OÜ-ga.

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole