Ajaloolise taustaga projekti Vabadussõja Virumaa radadel teostab Kersti Võlu Koolituskeskus koostöös Kaitseministeeriumiga. Projektis osalevad Narva, Jõhvi ja Kiviõli koolide õpilased – ajaloo huvilised. 

Projekti esimesel etapil pakuti Ida-Virumaa õpilastele võimalust osaleda kindral Johan Laidoneri eluloolisel e-viktoriinil. Oli koostatud 19 küsimust, iga vastaja pidi ise lisama 20. küsimuse koos vastusega ja viitega allikkatele.

Projektijuht Samuel Golomb selgitab, et projekti teine etap leiab aset 6. juunil, siis toimub ajalooline retk, kus külastatakse Vabadussõjaga seotud paiku Lääne- ja Ida-Virumaal. Retk algab Tapal, kus Männikumäel toimus 1919. aasta jaanuaris toimus lahing soomusrongide osavõtul. Ajaloolise retke osalejad kükastavad Vana Tapa kalmistut, kus on maetud kapten Hans Kõiva. Noortele tulevad rääkima Vabadussõja sündmustest Tapal Kaitseliidu Viru Maleva liikmed Viktor Jaani ja Arvi Palmsalu. Vabadussõja sangarite hauale asetatakse lilled ning süüdatakse küünlad.

Järgmiseks peatuseks ajaloo retkel on Rakvere ja Vabadussammas, kus ajaloolane Olav Mäe räägib Rakvere ja Rägavere sündmustest. Siin samuti asetatakse lilled ja süüdatakse küünlad.

Jõhvi vallas Pagari külas võõrustavad projektis osalejaid Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba MTÜ liikmed. Räägitakse Jõhviga seotud Vabadussõja sündmustest, külastatakse kunagise Jõhvi valla abitalitaja Mihkel Keremanni mälestuskivi. 

Pagari lahingu mälestusmärgi juures kohtub õpilastega Kalev Naur Kaitseliidu  Alutaguse malevast,  kes tuleb kõnelema ka Jõhvis kindral Tõnissoni ausamba juurde.

Õppekäik lõpeb Narvas Kaitseliidu kalmistul, kus Narva Juudi Kogukonna juhatuse liige Feliks Šmorgun räägib teemal „Erinevate rahvaste esindajad Eesti Vabadussõjas”.

Narvas, õppekäigu lõpetamisel saavad osalejad tänutähe ja märgi projekti logoga.

Sellega projekt Vabadussõja Virumaa radadel ei lõpe, projekti kolmandal etapil palutakse osalejatel koostada fotogalerii ajaloolisest retkest.

„Selline mahuka projekti teostamiseks oli vaja mitte ainult Kaitseministeeriumi toetust vaid ka mitmete Virumaa ühingute märgatavat panust. Leidsime abilisi Kaitseliidu Viru ja Alutaguse malevast, Lääne-Virumaa Keskraamatukogust, MTÜst Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba, Narva Juudi Kogukonnast”, ütles Kersti  Võlu.