Edukas eksportmüük on riigi majandusarengu alus ning oluliseks teemaks kõikidele Eesti tootmisettevõtetele. Pakume Teile võimaluse tellida eksportmüügi koolitus oma müügiosakonnale sisekoolitusena või osaleda avatud koolitustel.

Meie 2-päevane eksportmüügi arendusprogramm sisaldab järgmisi teemasid:

·         Peamised ekspordimüügi eelised

·         Ettevõtte valmisoleku hindamine eksportmüügi alustamiseks

·         Peamised ettevõtete vead eksportmüügi arendamisel

Potentsiaalsete eksportturgude määratlemine

·         Peamised eksportturu sobivuse hindamiskriteeriumid

·         Turu-uuringute eesmärgid, meetodid ja läbiviimine

·         Infoallikad ja koostööpartnerid uuringute läbiviimiseks

·         Standardid ja nende olulisus ekspordimüügis

·         Vabakaubanduslepingud, tollitariifid Eesti peamistel eksporditurgudel

Potentsiaalsete ekspordimüügi esindajate leidmine

·         Ekspordimüügi esindaja valikut mõjutavad tegurid

·         Koostöö ekspordimaakleri, ekspordi juhtimisfirma või distributsioonifirmaga

·         Toodete sortimendi ja hinnapoliitika määratlemine

·         Kontakti loomine ekspordimüügi ettevõtetega

·         Rahvusvahelise kommunikatsiooni põhiprintsiibid

·         Intervjuud potentsiaalsete esindajatega ning kokkulepete sõlmimine

·         Lepingud ekspordimaakleri, ekspordi juhtimisfirma või distributsioonifirmaga, oluliste tingimuste ja lepingupunktide ülevaade

Toodete hindade määratlemine

·         Hindade määratlemise meetodid

·         Hinnastrateegiad uutele turgudele sisenemisel

Koostöö transpordifirmadega

·         Infoallikad transpordifirmade kohta

·         Transpordifirmade hindamine ja valik

·         INCOTERMS – ostja ja müüja kohustused ja õigused

·         Peamised rahvusvahelised transpordidokumendid

Ekspordimüügi maksetingimused

·         Milliste teguritega peab maksetingimuste valikul arvestama?

·         Makseviiside ja –tingimuste ülevaade (ettemaks, akreditiivid, garantiid jm)

·         Võimalused valuutariski maandamiseks

·         Krediidiriski maandamise võimalused, Kredexi teenused

·         Väliskaubanduse finantseerimise võimalused  ja meetodid

Sihtturgude külastamine, müügitegevus sihtturgudel

·         Müügitegevuse võimalused sihtturgudel

·         EL Struktuurfondide programmid ekspordiprogrammide toetamiseks

·         Näituste külastamine ja osalemine oma väljapanekutega

Koolitaja: Dmitri Volov

Dmitri on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on Dmitri töötanud ka  tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning ärijuhi ametikohtadel. Dmitri Volov on DVSP Consulting asutaja ning teeb koostööd ka teiste Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmadega nagu Inscape Koolitus, Invicta/Ariko ja BDA Consulting.  Dmitril on koolitaja- ja konsultandikogemus alates 2002. aastast. Dmitri Volov’il on erinevad rahvusvahelised konsultandi sertifikaadid – DiSC konsultandi sertifikaat (väljastaja Inscape Publishing), Persona konsultandi sertifikaat (väljastaja Persona Global).

Koolitaja viib koolitusi läbi nii eesti, vene kui inglise keeles.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit