Jätkukoolitus ühepäevasele koolitusele „Mida head juhid teevad“. Kui esimesel koolitusel keskendusime sellele, mida hea juht peab tegema, siis teisel koolitusel püüame aru saada, kuidas head juhid suudavad saavutada paremaid tulemusi.

Koolituse alguses anname tagasisidet esimesel koolitusel tehtud testidele. Võib öelda, et antud tagasiside koos omandatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega peaksid andma juhtidele jõudu paremini oma igapäevaülesannetega hakkama saada.

Sihtgrupp: koolitus on suunatud kontorite juhtidele, allüksuste ja osakondade juhtidele.

Grupi suurus: kuni 25 inimest

Maht: 2 päeva (16 tundi)

Sisu:

  • alluvate kiitmine,
  • kuidas võtta vastutust ja efektiivselt oma vigu tunnistada,
  • millele pöörata tähelepanu meeskonnatöös,
  • milliseid inimesi oma meeskonda püüda leida,
  • kuidas ühendada oma sõnad ja teod,
  • kuidas saavutada oma alluvate lugupidamine,
  • mida hakata peale igas inimeses leiduvate halbade isiksuseomadustega.

Metoodika: teeme rühmatöid ja teste, mängime mänge ja arutleme tulemuste üle. Koolitus on praktiline, kus rühmatööd, mida on kahe päeva peale vähemalt 12, vahelduvad teooria ja erinevate uuringute tutvustamistega. Lisaks teeme ka individuaalseid töid.

Kõik antud koolitusel osalevad juhid peaksid olema läbinud koolituse „Mida head juhid teevad“ ja täitnud seal kõik vajalikud testid. Lisaks peab esimese koolituse osa ja antud jätkukoolituse vahel olema ligikaudu 2 kuud, mis on vajalik esimesel koolitusel tehtud testide analüüsiks ja tagasiside ettevalmistamiseks.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit