Sihtgrupp: inimesed, kes oma töö iseloomu tõttu suhtlevad igapäevaselt erinevate inimestega

Eesmärk: selgitada konfliktide olemust, tekkepõhjusi, tekke allikaid, aga ka seda kuidas konfliktidest hoiduda ning neid juhtida.

Sisu:

  • konfliktide olemus ja allikad,
  • „kestas“ inimesed ja „kestast“ väljumine,
  • kuidas anda konfliktita tagasisidet oma kaaslastele ja alluvatele,
  • kuidas olla oma meeskonnas liidriks, kes ei põhjusta konflikte,
  • kuidas jääda rahulikuks konfliktsituatsioonis,
  • kuidas allutada oma tahtele raevunud alluvat,
  • kuidas end kehtestada kolmeosalise sõnumi abil.
  • Koolituse käigus tehakse rühmatööd ja osalejatele on ka individuaalseid ülesandeid – ajaliselt hõlmab see umbes poole koolituse ajast. Teine pool – loeng ja arutelud.

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: psühholoogia MA kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit