Koolituse eesmärk on omandada oskused konfliktsituatsioonidega toimetulekuks, rasketes kõnelustes osalemiseks ning nende algatamiseks ja läbiviimiseks.

Koolitus sobib kõigile, kellel on vajadus juhtida või osaleda rasketel kõnelustel, saavutada lahendusi konfliktsetes situatsioonides.

Koolituse sisu:

  • Me elamegi konfliktide maailmas: konfliktid kui elu lahutamatu osa. Kuidas konflikti ära tunda? Mida head on konfliktis? Kes on konflikti osapooled ja millised on nende rollid?
  • Miks ootame lahendusi selle asemel, et hakata lahendama? Psühholoogilised tagamaad ja põhjused.
  • Ettevalmistus konflikti lahendamiseks. Konfliktidega toimetuleku erinevad strateegiad, nende valik ja läbimängimine.
  • Läbirääkimised konfliktis
  • Harjutused ja analüüs
  • Raske kõneluse samm-sammuline ülesehitus, plaan
  • Raske kõneluse harjutused
  • Kuidas kõnelust juhtida? Mida vältida ja kuidas teist osapoolt teadlikult mõjutada?
  • Kokkuleppe disainimine
  • Kokkuleppest kinnipidamise jälgimine ja tagasiside andmine

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee