Koolituse eesmärgiks on rääkida läbipõlemise tekkest, läbipõlemise staadiumist väljatulekust ning läbipõlemise ennetamisest.

Koolituse tulemiks on isiksuse areng ja eneseregulatsioon.

Koolituse sisu:

  • Positiivse elukäsitluse alustõed. Positiivse rakendamise võimalikkus praktikas.
  • Enesekehtestamine, eneseusaldus, kindel käitumine.
  • Läbipõlemise ja negatiivsuse seosed. Negatiivsus kui läbipõlemise põhieeldus.
  • Negatiivsuse põhjused ja tekkemehhanismid, negatiivsuse laialdane suhtlemist ja head tervist hävitav mõju.
  • Läbipõlemise ennetamine, negatiivsusest jagusaamine.
  • Ülejõukäiv töökoormus, hävitavad suhted.
  • Toimetulek kriitilistes situatsioonides ja “raskete” inimestega.
  • Emotsionaalne intelligentsus, selle saavutamine ja rakendamine.
  • Harmooniline ja rõõmupakkuv elu ja töö.
  • Kättevõidetud taseme hoidmine.

Koolitusmeetodid on loeng, arutelu, praktilised harjutused ja testid.

Koolituse maht: 8 – 24 ak.tundi

Koolitaja: proffessionaalne psühholoog-koolitaja

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee