Koolituse eesmärgid:

 • mõtlemisprotsessi organiseerimine ja süstematiseerimine,
 • informatsiooni säilimise ja meeldetuletamise parandamine,
 • mälu ja aju potentsiaalsete võimete avastamine ja rakendamine,
 • tähelepanu- ja keskendumisoskuse parandamine erinevates olukordades,
 • enesekindluse ja konkurentsivõime suurendamine.

Kursuse töövorm on praktiline seminar, mille käigus osaleja:

 • saab rohkem teada iseenda mälu ja vaimsete võimete kohta;
 • õpib tundma meeldejätmise protsessi;
 • proovib kasutada samu mälutehnikaid, mida kasutavad ka mälu maailmameistrid;
 • teeb teste ja harjutusi isikliku kogemuse saamiseks;
 • kuuleb nõuandeid igapäevase mõttetegevuse süstematiseerimiseks;
 • teab, kuidas edaspidi mälu kasutamist parandada ja saavutada parem keskendumine igas olukorras.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • teab, kuidas aju töötab ja mälu toimib,
 • omandab oskuse olulist infot paremini meelde jätta,
 • tunneb mälutehnikaid, mida kasutades meede jätta kõnesid, nimesid, nägusid jne.
 • teadvustab endale tähelepanu ja keskendumise olulisust,
 • saab kaasa soovitused, kuidas edaspidi oma mälu ja keskendumisoskust arendada.

Sissejuhatus

 • Lühidalt mälust – võimest, meeltest ja liikidest.
 • Mis on aju?
 • Kuidas aju meelde jätab?
 • Mis on mälu?
 • Mitu meelt on inimesel?
 • Mismoodi me meelde tuletame?
 • Mälutest Kuidas me täna meelde jätame?
 • Meeldejätmise protsess

Mälutest

 • Kuidas me täna meelde jätame?

Meeldejätmise protsess

 • Millest sõltub meie tähelepanu, arusaamine ja mõistmine?
 • Eesmärgi püstitamise, keskendumise ja arusaamise omavaheline seos.

Seoste loomine

 • Esimene meeldejätmise reegel.
 • Erinevad seoste loomise võimalused, et infot paremini meelde jätta.

Kujutlusvõime Teine meeldejätmise reegel.

 • Me suudame seoseid luua ainult tänu kujutlusvõimele.
 • Kas meil on reeglina hea või pigem kesine kujutlusvõime?
 • Kuidas kujutlusvõimet treenida?
 • Harjutused kujutlusvõime avastamiseks, elavdamiseks ja treenimiseks.

Asukoht

Kolmas meeldejätmise reegel

 • Kuidas asukoht mõjutab info salvestamist ja hilisemat meeldetuletamist?
 • Teekonna meetod.

Kordamine

 • Kordamine läbi kasutamise.
 • Miks me unustame?
 • Kordamisrežiimid.

Mnemoonika süsteemid

 • Numbrite meeldejätmine.
 • Numbrid-kujundid, Dominic’i tehnika.

Meeldejätmise protsess

 • Olulisemate osade meeldetuletamine ja kordamine.
 • Kuidas talletada nii, et hiljem kindlasti meelde tuleks

Nimede ja nägude meeldejätmine

 • Millele keskenduda ja kuidas nimesid seostada.
 • Kuidas nimesid kindla peale meelde jätta.

Kõnede meeldejätmine

 • Teekonnameetodi kasutamine kõne meeldejätmiseks.

Kordamine.

 • Mälutest.
 • Kokkuvõte

Koolitaja: Tauri Tallermaa

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit