Sihtgrupp: tuleohutuse eest vastutavad isikud majutusasutustes, büroohoonetes, kontorites, KOV hoonetes, pankades, lasteaedades, koolides, huvikoolides, teatrites, haiglates, jne.

Õppekeel: eesti või vene keel

Koolituse sisu:

  • Tulekahju iseloomustavad tegurid, tulekahju tetraeeder, tulekahju või selle tunnuste avastamine
  • Tulekahju põhjused, levik, tagajärg
  • Tegutsemine tulekahju korral
  • Meetmed tulekahju ennetamiseks
  • Nõuded tule- ja plahvatusohtliku protsessiga ehitise, ruumi, evakuatsioonipääsu ja -tee kohta
  • Seadmestiku, materjali ning toote tule- ja plahvatusohtlikkuse iseloomustus
  • Tuleohutuse seadus, enesekontroll, tuleohutuse määrused ja nõuded esmastele tuleohutusvahenditele
  • Evakuatsioon, evakuatsiooniõppus, evakuatsiooniplaan
  • Praktilised näited

Tuleohutuskoolitus ehk tuleohutusalane instrueerimine peaks toimuma pikemaajalistele töötajatele kord kahe aasta jooksul, uutele töötajatele esimesel võimalusel.

Väljund: tunnistus

Info, registreerimine ja koolituse tellimine:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit