Vastavalt 2001.a jõustunud määrusele Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, on tööandja kohustatud korraldama:

  • esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest;
  • esmaabiandja täiendõpet iga kolme aasta järel;
  • töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest;
  • töökeskkonnaspetsialistile täiendõpet mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.

A) Esmaabiandjate väljaõppekursus
B) Esmaabiandjate täiendõppekursus
C) Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus
D) Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus
E) Raskuste käsitsi tõstmine
F) Tuleohutuskoolitus

Õppekeel: eesti või vene keel

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba (kehtiv al 22.07.2014).
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelev asutus, reg.nr 5/2012.

NB! Koolitusi on võimalik tellida sisekoolitustena Teile sobival ajal ja kohas.

Info ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee