Sihtgrupp: esmaabiandjad asutustes

Eesmärk: täiendada esmaabialaseid teadmisi ja oskusi

Kursuse sisu:

 • esmaabi andmise tähtsus
 • õnnetusjuhtumite vältimine
 • kannatanu seisundi hindamine
 • elustamine
 • šokk ja suured verejooksud
 • elektrilöök
 • põletused, külmumine
 • haavad ja sidumine
 • luumurrud ja liigesevigastused
 • võõrkehade eemaldamine
 • kolju- ja ajuvigastused
 • mürgistused ja söövitused

Koolitus lõpeb eksamiga. Eksami edukalt sooritanutele antakse vastav tunnistus.

Koolituse maht: 6 ak.tundi

Registreerimine ja info:

Telefon:l 335 2137, 55 583 410
E-post: info@kvkoolitus.ee