fbpx

Jätkukoolitus ühepäevasele koolitusele „Mida head juhid teevad“. Kui esimesel koolitusel keskendusime sellele, mida hea juht peab tegema, siis teisel koolitusel püüame aru saada, kuidas head juhid suudavad saavutada paremaid tulemusi.

Sihtgrupp: koolitus on suunatud kontorite juhtidele, allüksuste ja osakondade juhtidele.
Grupi suurus: kuni 25 inimest.

Koolituse maht: 2 päeva (16 ak.t)

Eestis ei ole seda uuritud, kuid USA eeskujul võib väita et kusagil 10-12 protsenti meie elanikkonnast on juhid, see tähendab et neil on vähemalt üks alluv. 90%-l inimestest on reeglina juht. Seega on juhtimine tegevus, millega me kas alluvana või juhina puutume igapäevaselt kokku. Teades seda, mida head juhid teevad on oluline püüda ka ise saavutada hea juhi oskused, ehk siis mõista kuidas ja miks head juhid seda kõike teevad, mida nad teevad. Hea juht vähendab infaktiriski ja hea juhi meeskond suudab rohkem teenida kasumit. 75%-le töötajatest on nende juht kõige rohkem stressi põhjustavaks töö osaks. Töötajad ei lahku organisatsioonist, vaid nad lähevad ära viletsa juhi juurest. USA uuringud näitavad et 24% alluvatest vallandaks oma juhi päevapealt!

Koolituse alguses anname tagasisidet esimesel koolitusel tehtud testidele. Võib öelda, et antud tagasiside koos omandatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega peaksid andma juhtidele jõudu paremini oma igapäevaülesannetega hakkama saada.

Koolituse sisu:
Koolituse käigus käsitletakse järgmisi teemasid: alluvate kiitmine, kuidas võtta vastutust ja efektiivselt oma vigu tunnistada, millele pöörata tähelepanu meeskonnatöös ja milliseid inimesi oma meeskonda püüda leida, kuidas ühendada oma sõnad ja teod, kuidas saavutada oma alluvate lugupidamine ja mida hakata peale igas inimeses leiduvate halbade isiksuseomadustega.

Metoodika: teeme rühmatöid ja teste, mängime mänge ja arutleme tulemuste üle. Koolitus on praktiline, kus rühmatööd, mida on kahe päeva peale vähemalt 12, vahelduvad teooria ja erinevate uuringute tutvustamistega. Lisaks teeme ka individuaalseid töid.

Kõik antud koolitusel osalevad juhid peaksid olema läbinud koolituse „Mida head juhid teevad“ ja täitnud seal kõik vajalikud testid. Lisaks peab esimese koolituse osa ja antud jätkukoolituse vahel olema ligikaudu 2 kuud, mis on vajalik esimesel koolitusel tehtud testide analüüsiks ja tagasiside ettevalmistamiseks.

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Tellimine ja info:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee