fbpx

Mälutreeningu eesmärgid:
– mõtlemisprotsessi organiseerimine ja süstematiseerimine,
– informatsiooni säilimise ja meeldetuletamise parandamine,
– mälu ja aju potentsiaalsete võimete avastamine ja rakendamine,
–  tähelepanu- ja keskendumisoskuse parandamine erinevates olukordades,
–  enesekindluse ja konkurentsivõime suurendamine.

Kursuse töövorm on praktiline seminar, mille käigus osaleja:
– saab rohkem teada iseenda mälu ja vaimsete võimete kohta;
– õpib tundma meeldejätmise protsessi;
– proovib kasutada samu mälutehnikaid, mida kasutavad ka mälu maailmameistrid;
–  teeb teste ja harjutusi isikliku kogemuse saamiseks;
–  kuuleb nõuandeid igapäevase mõttetegevuse süstematiseerimiseks;
–  teab, kuidas edaspidi mälu kasutamist parandada ja saavutada prem keskendumine igas olukorras.

Koolituse tulemusel osaleja:
– teab, kuidas aju töötab ja mälu toimib,
– omandab oskuse olulist infot paremini meelde jätta,
– tunneb mälutehnikaid, mida kasutades meede jätta kõnesid, nimesid, nägusid jne.
– teadvustab endale tähelepanu ja keskendumise olulisust,
– saab kaasa soovitused, kuidas edaspidi oma mälu ja keskendumisoskust arendada.

Sissejuhatus
Lühidalt mälust – võimest, meeltest ja liikidest. Mis on aju? Kuidas aju meelde jätab? Mis on mälu?
Mitu meelt on inimesel? Mismoodi me meelde tuletame? Mälutest Kuidas me täna meelde jätame? Meeldejätmise protsess

Mälutest
Kuidas me täna meelde jätame?

Meeldejätmise protsess
Millest sõltub meie tähelepanu, arusaamine ja mõistmine? Eesmärgi püstitamise, keskendumise ja arusaamise omavaheline seos.

Seoste loomine
Esimene meeldejätmise reegel.    Erinevad seoste loomise võimalused, et infot paremini meelde jätta.

Kujutlusvõime Teine meeldejätmise reegel.
Me suudame seoseid luua ainult tänu kujutlusvõimele. Kas meil on reeglina hea või pigem kesine kujutlusvõime? Kuidas kujutlusvõimet treenida? Harjutused kujutlusvõime avastamiseks, elavdamiseks ja treenimiseks.

Asukoht
Kolmas meeldejätmise reegel
Kuidas asukoht mõjutab info salvestamist ja hilisemat meeldetuletamist?
Teekonna meetod. Harjutused.

Kordamine
Kordamine läbi kasutamise. Miks me unustame? Kordamisrežiimid.

Mnemoonika süsteemid
Numbrite meeldejätmine. Numbrid-kujundid, Dominic’i tehnika.

Meeldejätmise protsess
Olulisemate osade meeldetuletamine ja kordamine.
Kuidas talletada nii, et hiljem kindlasti meelde tuleks

Nimede ja nägude meeldejätmine
Millele keskenduda ja kuidas nimesid seostada.
Harjutus. Kuidas nimesid kindla peale meelde jätta.

Kõnede meeldejätmine
Teekonnameetodi kasutamine kõne meeldejätmiseks. Harjutus.

Kordamine. Mälutest. Kokkuvõte

Koolitaja: Tauri Tallermaa

Lisainfo ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee