Andmeanalüüs MS Exceli abil

november, 2023

07nov09:0007dets16:00Andmeanalüüs MS Exceli abilKoolituse aeg: 07.11.2023-07.12.2023

Aeg

November 7 (Teisipäev) 09:00 - Detsember 7 (Neljapäev) 16:00

Asukoht

Hübriidõpe

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

1200,00 (km-ga)

Koolituse üksikasjad

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Sekretär, tase 5; Raamatupidaja, tase 5.

Koolituse sihtgrupp: Tabelarvutustarkvara kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida andmeid, teha prognoose, töötada suurte andmetabelitega, kasutada erinevaid Exceli valemeid ja funktsioone  keeruliste arvutuste sooritamiseks ja  koostada graafikuid ning aruandeid.

Õppe alustamise nõuded: MS Office Exceli kasutamine kesktasemel

Kursuse eesmärgiks  on õpetada kasutama MS Exceli andmeanalüüsi võimalusi ja töövahendeid (sh andmebaasi funktsioone, liigendtabeleid ja liigenddiagramme) ning tegema andmete statistilist analüüsi ja prognoose.

Antud kursus annab võimaluse parandada töö kiirust ja kvaliteeti tabelarvutusprogrammiga töötades.

Õpiväljundid:

 • Oskab koostada dünaamiliselt seotud tabeleid ja neid kujundada vastavalt andmetüüpidele või lahtrite väärtustele;
 • Oskab kasutada erinevaid arvutusfunktsioone ja funktsioone kombineerides luua keerukamaid valemeid;
 • Oskab luua ja kujundada diagramme andmete illustreerimiseks
 • Oskab analüüsida suuri tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja risttabeli võimalusi 

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 20 tundi

 • Põhilised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
 • Andmetabeli moodustamise põhimõtted
 • Andmete analüüs risttabelitega
 • Diagrammide koostamine
 • Statistilise analüüsi võimalused Exceli abil

Praktiline töö – 40 tundi

 1. Andmetabelite kasutamine – 10 tundi
 • Andmete importimine Exceli tabelisse andmebaasist, internetist. Imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks
 • Andmete korrastamise võimalused ja vahendid Excelis ning valideerimise kasutamine
 • Objekt-tunnus maatriks loomine ja kasutamine
 • Andmete lihtsama analüüsimise võimalused
 • Arvutamised tabelites:

Andmebaasifunktsioonide kasutamine, loendus, ümardamine, tingimusfunktsioonid, mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides, otsingufunktsioon, kuupäevafunktsioonid.

 1. Liigendtabeli ja liigenddiagrammi kasutamine – 6 tundi
 • Andmete analüüs risttabelitega (Pivot Table): risttabelite loomine, kasutamine, muutmine, andmete grupeerimine, andmete filtreerimine.
 • Valemite kasutamine .
 • Risttabeli andmete baasil diagrammide loomine (PivotChart).
 1. Andmete graafiline esitamine – 4 tundi
 • Erinevate diagrammi tüüpide kasutamine sõltuvalt lähteandmetest
 • Diagrammide kujundamine
 1. Statistilise analüüsi kasutamine – 20 tundi
 • Andmetöötluse põhimõisted: kirjeldamine, korrelatsioon, regressioon
 • Analüüsipaketi võimalused (Data Analysis)
 • Kirjeldavad arvnäitajad. Variatsiooninäitarvud. Jaotuse kuju. MS Exceli valemid ja funktsioonid , protseduur (Descriptive Statistics)
 • Korrelatsioon ja regressioonanalüüs. MS Exceli valemid ja funktsioonid (PEARSON, INTERCEPT, SLOPE , RSQ; protseduur Correlation, Regression)
 • Aegridade analüüs ja prognoosimine. MS Exceli protseduurid Moving Average ja Exponential Smoothing

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. Arvestuslik töö koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. 

Koolitaja andmed: Ljubmilla Bõlova – erialane kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 20.a.).

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole