C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus Sillamäel (II-moodul) – KURSUS ALGAB 05.03.2024!

veebruar, 2024

15veeb(veeb 15)17:0020sept(sept 20)19:15C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus Sillamäel (II-moodul) - KURSUS ALGAB 05.03.2024!

Aeg

Veebruar 15 (Neljapäev) 17:00 - September 20 (Reede) 19:15

Asukoht

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus

Geoloogia 13 Sillamäe

Other Events

Hind

1100.- (km-ga)

Koolituse üksikasjad

RÜHM ON KOMPLEKTEERIMISEL!

Koolitus algab alates 05.03.2024!

C1-taseme eksamiks ettevalmistaav eesti keele kursuse maht on 300 ak.t (220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd). Eesti keele kursusel arendatakse kõiki osaoskuseid (lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine, grammatika).

Eesti keele kursuse I-moodul alustab õppetööd 21.09.2023. II-moodul jätkab õppetööd alates 15.02.2024.

Koolituse lõpuks õppija:

  • Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, tarvitsemata selleks väljendeid otsida;
  • saab aru keerukatest tekstidest;
  • oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ning põhjendad, arendada teemat nii kõnes kui kirjas;
  • oskab allikmaterjalidele põhinedes kokkuvõtteid koostada;
  • oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti keerukal teemal.

Õpe koosneb 2 moodulist:
I moodul C1.1:  110 auditoorset ja 40 iseseisva töö tundi (21.09.2023-10.02.2024)
II moodul C1.2:  110 auditoorset ja 40 iseseisva töö tundi (05.03.2024-20.09.2024)

Tunniplaan: N 17:00-19:15, L 10:00-12:15 (Tunniplaan võib muutuda!)

Kursuse II-moodul maksumus:  1100.- € / 10.00 € 1 ak.tund (hinnad sisaldavad käibemaksu)

Kursuse maskumus kokku: 2200.- € / 10.00 € 1 ak.tund (hinnad sisaldavad käibemaksu)

Õppekavaga saab tutvuda lingil:  C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

C1-taseme eksami sooritamiseks on vajalik läbida kõik I-II moodulit!!!

Koolituse tunnistus väljastatakse õppijale, kes läbib eesti keele kursuse kokku täies mahus 300 ak tundi (220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd)!

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.

Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Registreerimisinfo:

Tel: 5347 5016, 5558 3410

e-post: info@kvkoolitus.ee

NB! Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole