E-ÕPE: TOIDUHÜGIEENI KOOLITUS

jaanuar, 2024

E-ÕPE: TOIDUHÜGIEENI KOOLITUSKOOLITUST SAAB LÄBIDA ENDALE SOBIVAL AJAL!

Aeg

Aastaringne koolitus (2024)

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

20.00€ +km

Koolituse üksikasjad

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS.

Koolitust saab läbida nii EESTIVENEINGLISE kui ka UKRAINA KEELES!

Toiduhügieeni koolitus Internetis koosneb kolmest osast. Koolitust saab läbida mitmes osas, vastavalt endale sobival ajal. Koolituse jätkamiseks peale katkestamist, tuleb olemas olevaid paroole kasutades end uuesti sisse logida. Peale sisse logimist, jätkub koolitus kohast, kus see viimati poolikuks jäi.

Hügieenikoolituse esimene osa käsitleb toiduhügieeni valdkonda ja põhimõtteid ning peamisi toiduhügieeni määravadi tegureid. Toiduhügieeni koolituse teine osa käsitleb toiduhügieeni ohu- ja riskitegureid ning koolituse kolmas osa on seotud kahjurite, desinfitseerimise ning enesekontrolli põhimõtetega.

Iga osa lõpus tuleb osalejal täita toiduhügieeni test, mis koosneb viieteistkümnest küsimusest. Igal küsimusel tuleb ära märkida üks õige vastusevariant ning testi täitmiseks on aega 2 tundi. Test loetakse läbituks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Testi sooritamise ebaõnnestumisel on võimalik testi uuesti teha. Peale testi sooritamist, koolituskekkonnast väljudes salvestatakse testi tulemused, mis on saadaval uuesti koolitusele sisenedes.

NB! Selleks et sooritada eksam, tuleb edukalt sooritada kõik vahetestid.

Alustamiseks registreeri endale eraisiku või ettevõtte konto ja telli koolitus. Kõik koolituse edukalt läbinud, saavad endale nimelise hügieenikoolituse tunnistuse, mida aktsepteerib Põllumajandus- ja Toiduamet.

Toiduhügieenikoolituse eksam

Toiduhügieenikoolituse eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 24-st küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Toiduhügieenikoolituse eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida koolitus uuesti.

Toiduhügieeni koolitus on kooskõlas Toiduseadusega (§ 29) ja teiste Eesti Vabariigis hügieenikoolitust ja täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega.

Hügieenikoolituse õppematerjali koostaja: Küllike Varik

Õpiväljund:

Hügieenikoolitusel osalejal on olemas toiduhügeenialased baasteadmised:

  • oskab arvestada toidukäitlemises esinevate ohtudega
  • teab, kuidas minimeerida toidukäitlemises esinevaid ohte
  • oskab täita õigeid isikliku hügieeni nõudeid
  • teab enesekontrolli põhimõtteid.
I OSA
1.Toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted
2.Toiduhügieeni määravad tegurid
3.Toidu füüsikaline, keemiline ja bioloogiline saastumine
4.Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
Test
II OSA
5.Toiduainete säilivuse parandamine
6.Toidumürgistused
7.Isiklik hügieen
Test
III OSA
8.Puhastamine ja desinfitseerimine
9.Toitlustusettevõttes esinevad kahjurid
10.Enesekontrolli põhimõtted
Test
EKSAM

Registreerimisinfo:

Tel: 5347 5016, 5558 3410

e-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitus toimub koostöös Koolitusveeb OÜ-ga!
Veebipõhised töökeskkonna ja hügieenikoolitused I Koolitusveeb logo
Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole