Esmaabi täiendõppe koolitus Jõhvis koos praktilise osaga (vene keeles)

november, 2023

29nov09:0016:00Esmaabi täiendõppe koolitus Jõhvis koos praktilise osaga (vene keeles)Koolituse aeg: 29.11.2023 (vene keeles)

Aeg

(Kolmapäev) 09:00 - 16:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

62.00 € +km

Koolituse üksikasjad

Koolituse toimumise koht: Kooli 7 Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: Tervise- ja tööministri 22. novembri 2018 a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Täiskasvanute koolituse seadus.

Koolituse eesmärk on on tuletada meelde õppijale põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul.

Koolitus toimub: Kooli 7 Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskuses

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid;
 • oskab kasutada elustamisvõtteid;
 • oskab osutada esmaabi verjooksude korral;
 • oskab haavade sidumistehnikat;
 • teab ja oskab abi osutada liigesetraumade korral;
 • oskab ära tunda ja kirjeldada erakorralisi haigusseisundeid;
 • teab, kuidas kasutada AED-aparaati.

Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:

 • ettevõttes esmaabi eest vastutavad isikud, kes  on viimase kolme aasta jooksul läbinud esmaabiandja väljaõppe 16-tunnise koolituse;
 • vastavalt ettevõtte vajadustele koolitusele suunatud töötajad;
 • koolituse läbiviidava keele oskus.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.

Õppekeskkond: tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva kaasaegse tehnikaga ning võimaldab läbi viia praktilist õpet.

Õppevahendid: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, sh digiõppematerjalid; elustamismannekeenid, AED elusatmisaparaat;  praktiliste harjutuste vahendid: kolmnurkrätikud, rullside, plaastrid jpm.

Õppeprotsess: auditoorne õpe ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul tööpäevadel algusega kell 9.00 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: koolitusel läbitavad teemad:

 • Sissejuhatus: esmaabi põhitõed ning esmaabi andmise ABC: kannatanu seisundi hindamine ja  abi osutamine.
 • Elustamine: uppunu elustamine; elustamine  elektriga seotud õnnetuste korral; elustamine südameinfarkti korral; võõrkehade eemaldamine hingamisteedest; esmaabi osutamine kolju-  ja ajuvigastuste korral; esmaabi osutamine mürgistuste ja söövituste korral AED aparaadi kasutamine; südamemassaaž.
 • Välised verejooksud ja šokk: verejooksu peatamise võtted; šoki olemus ja selle tunnused.
 • Haavad: haavade teke; haavade sidumise tehnika ja reeglid; kolmnurkrätiku kasutamine; praktiliste oskuste omandamine sidumisel.
 • Traumad ja luumurrud: lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus; luumurdudega kaasnevad ohud. Liigesetraumad: nihestused;  nikastused;  põrutused; lahastamise viisid.
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid.

Õppemeetodid: auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine.

Kasutatud ja soovitatav kirjandus:

 • Liiger M, Pärn M, Esmaabi. Käsiraamat ettevõttele. Tallinn, Teabekirjanduse OÜ, 2007
 • Elupäästev esmaabi vigastuste korral. Koostajad: Kaja Pukk, Andrus Lehtmets, Heli Ringo, Enno Kross, Pille Javed, 2010.a.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded: kirjalik test, praktilised ülesanded ja suuline tagasiside on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorses töös. Osaleja peab sooritama kirjaliku kontrolltesti, kus  õigeid vastuseid peab olema vähemalt 80%.
 • Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid täideti osaliselt.

Hindamismeetod:

 • Kirjalik valikvastustega kontrolltest (hõlmab läbitud teemasid);
 • Praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamiskriteerium:

 • õppija on sooritanud kirjaliku valikvastustega kontrolltesti,  kus  õigeid vastuseid peab olema vähemalt 80%.
 • Praktiliste ülesannete sooritamisel hinnatakse praktilisi oskusi elustamis- ja traumasituatsioonide lahendamise, tegevuse analüüsimise ja reflekteerimisega .

Koolitaja:

Argo Soolep –  esmaabi koolitaja; terviseteaduse magister (õendusteadus);  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-õpetaja. Tervishoiutöötajate registri number N13400, õe kutse.

ÕPPEKAVAGA SAAB TUTVUDA SIIN

Koolituse hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, koolituse praktilist osa, koolituse tunnistust ja kohvipausi!

Lisainfo koolituse kohta:

tel. 5558 3410, 5347 5016

e-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole