ISO 14001:2004 on enamlevinud keskkonnajuhtimissüsteemi standard, mille järgimine loob aluse keskkonnaalaste nõuete täidetuseks ja keskkonnateadlikkuse suurendamiseks.

Eesmärk: anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused keskkonnajuhtimissüsteemi toimimiseks.
Koolitus sobib ka juhuks, kui ISO 14001 juhtimissüsteem on juba olemas, kuid ei olda rahul selle senise toimimisega.

Õppekeel: vene või eesti keel

Koolituse maht: 8 ak.t

Väljund: tunnistus

Lisainfo ja tellimine:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit