Koolitus toiduainete hügieeni kohta tugineb Toiduseaduse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr. 852/2004.

Sihtgrupp: toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid.

Kursuse õppeprogramm:

 • toiduhügieeni põhimõtted;
 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid;
 • toidu looduslik, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
 • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll;
 • toiduainete käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogilsed protsessid ja seadmed;
 • puhastamine ja desinfitseerimine;
 • kahjuritõrje;
 • isiklik hügieen;
 • enesekontrolli põhimõtted;
 • toiduaineid käsitlevad õigusaktid;
 • toiduaineid käsitava töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest sõltuvalt tööülesannetest.

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, selle läbinud saavad tunnistuse.

Koolituse maht: 6 ak.tundi

Tellimine ja info:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit