Sihtgrupp: asutuste, organisatsioonide ja kodanikuühenduste liikmed.

Koolituse eesmärk:

  • aidata mõista kehakeele võimalusi suhtluses,
  • tunnetada oma keha väljendus- ja avaldumisvorme,
  • anda teadmisi kehakeele kasutusvõimalustest suhtluses.

Koolituse teemad:

  • meie keha avaldumisvõimalused ja vormid;
  • keha – kui mitteverbaalne suhtluskeel;
  • kehakeele väljendusvõimalused ja vormid erinevais suhtluskeskkondades.

Koolituse maht: 8 ak.t

Oodatav tulemus: osalejad omandavad oskuseid kehakeele kasutamiseks erinevais keskkondades – töösuhetes, koostööõhkkonna kujundamisel, jne.

Koolitusmetoodika: koolitus toimub grupitöö vormis. Koolitusel kasutatakse praktilisi harjutusi ja tegevusi.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Info ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit