Sihtgrupp: inimesed, kelle töövaldkonda kuulub vestluste, intervjuude läbiviiimine, inimeste juhendamine ja motiveerimine ning kelle töö üheks ülesandeks on inimeste veenmine ja mõjutamine. (avalik teenistus/erasektor)

Eesmärk:

  • teab tunnuseid ja oskusi, mis on olulised heale veenmis- ja mõjutamisoskusega inimesele
  • tunneb veenmise ja mõjutamise tehnikat
  • oskab konstrueerida vestlust või intervjuud enda eesmärkide saavutamiseks
  • läbi praktiliste harjutuste omandab kogemusi veenmis- ja mõjutamistaktika kasutamiseks

Veenmine ja mõjutamine ei ole tänapäeva kontekstis enam halvustavad sõnad. Reklaam, teised inimesed ja me ise mõjutame igapäevaselt teineteist. Kasuta minu toodangut, tee nagu mina ütlen, osta minu teenust – see on elu. Koolitusel selgitan ma läbi saadud kogemuste veenmise ja mõjutamise taktikat ja tehnikat. Läbi treeningute harjutame omandatud teadmiste rakendamist praktikas.

Treeningu tulemusena osaleja:

  • tunneb veenmis- ja mõjutamistehnikat
  • teab millised on hea veenja tunnused
  • teab milliseid oskusi vajab hea veenja
  • oskab rakendada õpitud teadmisi praktikas
  • oskab planeerida veenmiseks või mõjutamiseks kasutatavaid vahendeid
  • saab läbi treeningu vajalikke kogemusi

Koolitusmetoodika: lahendatakse praktilisi ülesandeid nii rühmatöö kui ka individuaaltreeninguna.

Maht: 14 tundi

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Lisainfo ja registreerimine:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit