Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

Eesmärk: saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest, saada töötervishoiu- ja tööohutuse alast teavet, omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös.

Maht: 24 tundi

Tulemus: osaleja saab teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldusest, ülevaate töökeskkonna ohuteguritest, teadmisi sisekontrollist, riskianalüüsist ja oskab rakendada tööohutuse tegevuskava. Koolitus lõpeb eksamiga. Eksami edukalt sooritanule väljastatakse vastav tunnistus.

Koolitaja: MA Jüri Kuzmin, töökeskkonnaspetsialistide koolitaja

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit