Sihtgrupp: tänased ja tulevased personalitöötajad ja juhid

Sisu:

  • e-värbamine, pidevvärbamine;
  • värbamise allikad, kanalid, meetodid ja tegevused;
  • milline on hea värbamiskuulutus?
  • personali valiku meetodid ja tegevused, valik meeskonnatöös;
  • valikuintervjuu videotreening.

Koolitusmeetodid: loeng, praktiline töö, arutelu, videotreening

Maht: 8 tundi

Õppekeel: vene või eesti keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:
tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit