Maht: 24 tundi, sh teooria 8 tundi + praktika tööandja juures 16 tundi

Õppekeel: vene keel

Sisu:

Teooria (8 tundi)

  • Sissejuhatus
  • Tõsteseadmete kasutamine – otstarve, tehnilised andmed – kasutustingimused – tehniline hooldus
  • Veoste troppimine
  • Tõstemasinate ja -mehhanismide juhtimine
  • Tööohutus ja töökaitse – töötervishoiu ja tööohutuse seadus – troppija ametijuhend

Praktiline osa (16 tundi)

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Lisainfo ja registreerimine:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit