fbpx

Sihtgrupp: inimesed, kelle töövaldkonda kuulub vestluste läbiviimine. (avalik teenistus/erasektor)

Õppekeel: eesti keel

Eesmärk:
– saada ülevaade vestluse ülesehituse erinevatest struktuuridest
– omandada teavet vestluse olulistest komponentidest
– läbi praktiliste harjutuste omandada kogemusi vestluse läbiviimiseks

Me vestleme iga päev inimestega ning peame seda loomulikuks osaks meie elus. Enamus vestlustest on planeerimata ja spontaansed, kuid siiski alateadlikult suunatud  eesmärgile. Oma koolitusel selgitan vestluse olemust, kuidas teadlikult planeerida vestlust ning juhinduda vestluse põhikomponentidest, et seatud eesmärk võimalikult suurema tõenäosusega saaks täidetud.

Treeningu tulemina osaleja:
– tunneb planeeritud ja planeerimata vestluse erisusi
– tunneb struktureeritud, semistruktureeritud ja struktureerimata vestluse erisusi
– tunneb vestluse erinevaid vorme ja oskab neid vajaduspõhiselt rakendada
– teab eduka vestluse komponente
– oskab teostada vestluse analüüsi ja kokkuvõtet
– oskab läbi treeningu koostada iseseisvalt vestlusformaati
– oskab läbi treeningu mõjutada vestluse kulgu.

Koolituse käigus lahendavad koolitatavad erinevaid praktilisi ülesandeid nii rühmatöö, kui ka individuaaltreeninguna.

Koolitus kestab kaks päeva (14 akadeemilist tundi )

Lisainfo ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee