fbpx

Maht: 24 ak.t, s.h teooria 8 ak.t + praktika tööandja juures 16 ak.t

Õppekeel: vene keel

Koolituse sisu:

TEOORIA (8 ak.t)

  • Sissejuhatus
  • Tõsteseadmete kasutamine – otstarve, tehnilised andmed – kasutustingimused – tehniline hooldus
  • Veoste troppimine
  • Tõstemasinate ja -mehhanismide juhtimine
  • Tööohutus ja töökaitse – töötervishoiu ja tööohutuse seadus – troppija ametijuhend

PRAKTILINE OSA (16 ak.t)

Väljund: tunnistus

Lisainfo ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee