Sihtgrupp: MTÜ-de ja SA-de raamatupidajad

Sisu:

 • Sihtfinantseerimise kajastamise üldised reeglid
 • Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades:
 • Tasud ühingu liikmetelt
 • Saadud annetused ja toetused
 • Jagatavad toetused ja annetused
 • Teenuste ja maksete vahendamine
 • Üldised nõuded raamatupidamise aastaaruandele
 • Kajastamine põhiaruannetes
 • Bilanss
 • Tulude ja kulude aruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Netovara muutuste aruanne
 • Lisades avalikustatav informatsioon
 • Sagedamini esinevad vead raamatupidamise aastaaruandes

Koolitaja: raamatupidaja, koolitaja

Tulemus: Koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Õppekeel: eesti või vene keel

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Info ja registreerimine:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit